Categorieën

Service

Grote vangst vuurwerk en sterke drank bij bedrijvencontrole

Grote vangst vuurwerk en sterke drank bij bedrijvencontrole
Nieuws

Grote vangst vuurwerk en sterke drank bij bedrijvencontrole

  • Redactie
  • 15-03-2022
  • Nieuws
Grote vangst vuurwerk en sterke drank bij bedrijvencontrole
VLAARDINGEN - Tijdens een integrale bedrijvencontrole die de gemeente Vlaardingen samen met de politie, DCMR, Stedin, Stroomopwaarts (sociale recherche) en het ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) bij drie bedrijven heeft gehouden, zijn verschillende zaken aangetroffen waar geen vergunning voor was. Onder andere een grote hoeveelheid sterke drank en ruim 65 kilo vuurwerk. Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen.

In het eerste bezochte bedrijf werd naast het vuurwerk ook een grote hoeveelheid aanstekers aangetroffen. Net als het vuurwerk was dit niet veilig opgeslagen in een brandwerende ruimte. De DCMR gaat proces-verbaal opmaken voor het bezit van professioneel vuurwerk en het verkeerd opslaan van brandbaar materiaal.

Het pand van het tweede bezochte bedrijf was helemaal leeg. Volgens de gegevens bij de gemeente zou hier een autobedrijf gevestigd zijn. In het derde bedrijf werd een grote hoeveelheid sterk alcoholhoudende dranken aangetroffen. Het bedrijf bleek een webshop voor sterke drank te zijn. Ze waren niet in het bezit van een Alcoholwetvergunning. De vestiging van het bedrijf is bovendien in strijd met het bestemmingsplan. Ze worden hiervoor aangeschreven.  

Burgemeester Bert Wijbenga: ,,Deze controle laat zien hoe belangrijk het is om er bovenop te zitten. Dankzij de regelmatige controles zijn al meerdere twijfelachtige bedrijven vertrokken. Ik wil graag dat we in Vlaardingen opkomen voor onze goede, hardwerkende ondernemers en hen een veilig ondernemersklimaat bieden. Dankzij de goede samenwerking met onze partners lukt dit steeds beter.''