Categorieën

Service

‘VOP wordt de Schilderswijk van Vlaardingen’

‘VOP wordt de Schilderswijk van Vlaardingen’
Politiek

‘VOP wordt de Schilderswijk van Vlaardingen’

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 28-06-2018
  • Politiek
‘VOP wordt de Schilderswijk van Vlaardingen’
VLAARDINGEN – ,,We willen geen zuipende, blowende, schreeuwende, alleenstaande, mannelijke arbeidsmigranten in de VOP-wijk. De hardwerkende gezinnen daarentegen moeten gewoon een eerlijke kans krijgen, die sluiten we zeker niet uit, want ook die willen een veilige en rustige woonomgeving voor hun kinderen’’. Dat was vanavond de kern van het betoog van één van de bewoners van de VOP die de raad toesprak over de beoogde huisvesting van 63 arbeidsmigranten aan de Nijverheidsstraat. Het gaat hier om twee etages in het gebouw dat nu (deels) gebruikt wordt voor de opvang van dak- en thuislozen.

De spreekster uit de VOP keerde zich ook tegen de vele huisjesmelkers die de wijk kent, waarvoor de arbeidsmigranten een ‘prooi’ vormen en uitbuiting aan de orde van de dag is, via onder meer woekerhuren en meer personen huisvesten in een pand dan verantwoord is. ,,Meneer Hoekstra, zoekt u maar iets in uw eigen mooie nieuwbouwwijk, maar maak van de VOP niet de Schilderswijk van Vlaardingen’’.

Om 20.00 uur ‘pakte de raad door’ met het ‘beeldvormend’ vergaderen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Een nieuwe term, waarbij er vragen gesteld konden worden aan het college die op haar beurt met de antwoorden zou proberen onduidelijkheden weg te nemen.

Wethouder Arnout Hoekstra greep het punt van de huisjesmelkers aan, en de overlast die vaak daarmee gepaard gaat, om juist te pleiten voor centrale huisvesting van arbeidsmigranten, zoals nu het geval is in de Valkenhof en mogelijk straks in De Elementen aan de Nijverheidsstraat. Op die manier krijgen die juist een goede woonomgeving en ga je overlast en uitbuiting tegen, aldus Hoekstra. Aan een efficiënte oplossing voor de huidige overlast in bijvoorbeeld de VOP ging Hoekstra eerst voorbij. Hij sprak slechts over het voorkomen van (nieuwe) overlast door de 63 arbeidsmigranten die (mogelijk) in de Nijverheidsstraat gehuisvest worden. Voordat het zover is dat er arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden staat er echter nog heel wat te gebeuren, waaronder bezwaarprocedures, vergunningen en sluitende afspraken met bijvoorbeeld uitzendbureaus en woningcorporaties, zo vulde de wethouder aan.

Op het punt van overlast was de raad duidelijk: dat moet niet alleen voorkomen worden maar ook de woonoverlast die er nu is moet stoppen. Er moet tenminste een meldpunt woonoverlast komen, aldus de raad, van waaruit snel actie genomen wordt. Ook moet de wethouder zorgen voor een Plan van Aanpak om huisjesmelkers en uitbuiting van arbeidsmigranten aan te pakken. Hoekstra zegde toe hiermee na de zomer (september) te zullen komen.

Verschillende raadsleden voerden aan dat er weliswaar afspraken gemaakt waren met uitzendbureaus in ‘convenanten’, maar dat diezelfde uitzendbureaus veel huizen in de wijk opkopen en daar hun arbeidskrachten ‘stallen’, vaak tegen forse huurprijzen; op die manier wordt toezicht makkelijk vermeden en kunnen er ook eerder wantoestanden ontstaan, waaronder ernstige woonoverlast. ,,Je kunt het investeren in woningen en het doorverhuren nooit helemaal tegengaan in onze markteconomie’’, antwoordde Arnout Hoekstra. ,,We kijken wel of er andere mogelijkheden zijn zoals bestemmingsplannen om dit soort praktijken tegen te gaan’’.  Fractievoorzitter Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen waarschuwde daarop wethouder Hoekstra de inbreng van de raad heel serieus te nemen: ‘Anders zit u misschien wel korter op die stoel dan u denkt’.