Categorieën

Service

Problemen jeugdzorg stapelen zich op

Problemen jeugdzorg stapelen zich op
Nieuws

Problemen jeugdzorg stapelen zich op

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 12-03-2023
  • Nieuws
Problemen jeugdzorg stapelen zich op
VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM – In 2018 startte de gemeentelijke kinderombudsman een meldpunt voor gespecialiseerde jeugdzorg. Er waren namelijk nogal wat klachten en problemen daarover. In 2021 was er ook veel kritiek op de samenwerking van de specialistische jeugdhulp met het onderwijs en februari dit jaar kregen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam weer meer signalen binnen over problemen in de specialistische jeugdhulpverlening. Kortom, wie zich bezighoudt met jeugdzorg kan het best wat paracetamol meenemen, want het is nogal een hoofdpijndossier.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning die ouders, verzorgers, jongeren en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. De nieuwe werkwijze is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, waarin vijftien gemeenten uit de regio samenwerken voor betere jeugdhulp. Zoals met veel vormen van dienstverlening komt er iedere paar jaar een nieuwe aanbesteding, en daar gaat het vaak fout. Sinds afgelopen jaar is dat met Mevis, een consortium bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg.

Sneller, beter en goedkoper

Bij iedere nieuwe afspraak wordt de samenwerking tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder gepresenteerd als efficiënter, effectiever en meestal ook wel voor scherpere prijzen. Elke keer moet er gaandeweg de samenwerking echter steeds weer meer geld bij en in de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ instelling zijn er structureel veel problemen. Niet heel gek, want alle dossiers moeten telkens overgedragen worden en in veel gevallen worden ouders/verzorgers en kinderen geconfronteerd met nieuwe hulpverleners. Dit jaar zijn dat ruim 2500 ‘dossiers’ en ook lopen er de komende maanden veel contracten af die ouders/verzorgers hebben met hulpverleners. Mevis moet dus fors ‘aan de bak’ en met tientallen aanbieders van jeugdzorg is er inmiddels contact gelegd. Zo versnipperd is blijkbaar de jeugdzorg in de regio.

Afgelopen week stuurde het college in Vlaardingen een memo aan de raad, en het gaf daarin een reeks actuele problemen aan. Problemen die zich ook voordoen in buursteden Maassluis en Schiedam, immers daarmee zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Over ouders die zich zorgen maken, medewerkers van ROG + die hun werk niet integer doen en over zorg die dreigt te stoppen omdat contracten aflopen.

Kinderombudsvrouw ernstig bezorgd

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw van Nederland, schreef in februari: ,,Voor een deel gaat het om kinderen uit gezinnen aan wie de hulp per 1 januari 2023 is weggevallen na overgang van het wijkteam naar Mevis", zo schrijft zij. ,,Voor een ander deel gaat het om kinderen die nu onderwijs en/of hulp krijgen van Stichting Labyrint in Maassluis. Zij hebben te horen gekregen dat het contract met Labyrint per 26 juni 2023 beëindigd zal worden en dat er nog gezocht wordt naar alternatieve zorg. Bij menig ouder is bekend dat vergelijkbare zorg of onderwijs schaars is én dat er lange wachtlijsten bestaan bij andere instellingen." De ouders vrezen dat 'naast een breuk in het onderwijs en/of de zorg, er ook geen opvolgende passende zorg of onderwijs beschikbaar is na juni 2023'. ,,Met alle schade aan hun kinderen van dien."

Ouders: 'kregen geen informatie'

Ouders geven ook aan dat zij geen informatie hebben ontvangen over welke mogelijkheden er zijn als zij het niet eens zijn met de besluiten van de gemeente. Die signalen zijn bij de gemeente Vlaardingen ook al doorgedrongen, zo schrijft het college van Vlaardingen in het raadsmemo. Bij de instelling die verantwoordelijk is voor de indicaties voor zorg, ROG+, lijkt bovendien één van de medewerkers niet integer te hebben gehandeld in een juridische procedure, aldus de directeur van ROG+. Er is inmiddels een onderzoek hiernaar gestart.

Met de invoering van het MVS Jeugdmodel, en met het contracteren van de nieuwe uitvoerder, wilden ze in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam de hulp aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Beter en sneller, maar voorlopig stapelen de problemen zich op.