Categorieën

Service

Sluiting Europoortkering 600 jaar na Sint-Elisabethsvloed

Sluiting Europoortkering 600 jaar na Sint-Elisabethsvloed
Nieuws

Sluiting Europoortkering 600 jaar na Sint-Elisabethsvloed

  • Redactie
  • 14-09-2021
  • Nieuws
HOEK VAN HOLLAND - 'Geslaagd'. Zo noemt Rijkswaterstaat de zogenaamde functioneringssluiting van de Maeslant- en de Hartelkering van afgelopen zondag.

Eénmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de beide stormvloedkeringen. Zij hebben de taak om twee miljoen inwoners van Zuid-Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. De functioneringssluiting vond dit jaar voor de 24ste keer plaats, sinds het technische hoogstandje, zeg maar hoogstand, in 1997 in gebruik werd genomen.

Het stormseizoen loopt in onze contreien van 1 oktober tot en met 15 april. Na het grote onderhoud in de zomermaanden - waarin naar verluidt veel werk is verzet - test Rijkswaterstaat jaarlijks vóór de start van dat stormseizoen de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd. De sluiting is bedoeld om te testen of de stormvloedkering nog naar behoren werkt. "De test geldt zowel voor de techniek van de kering als voor de mensen die de keringen bedienen", aldus Rijkswaterstaat. Andere Nederlandse grote waterkeringen, zoals de Oosterscheldekering en Ramspol, hebben binnenkort hun proefsluiting.

In het Keringhuis, het bezoekerscentrum van de Maeslantkering, besteedt Rijkswaterstaat dit jaar speciaal aandacht aan de Sint-Elisabethsvloed. Dit jaar is het zeshonderd jaar geleden dat die overstroming zijn vernietigende werking deed. Dat gebeurde in de nacht van 18 op 19 november, 1421 dus. Toen raasde een zware noordwesterstorm langs de Noordzeekust. Met als gevolg de verwoestende overstroming van grote delen van Holland, Zeeland, West-Friesland, het Gelders rivierengebied en Vlaanderen. "Zeshonderd jaar lijkt al lang geleden", aldus Rijkswaterstaat, "maar de gebeurtenis is actueler dan ooit. Kijk bijvoorbeeld naar de overstromingen deze zomer in Limburg."

Ook andere bekende overstromingen van onze gebieden komen in het bezoekerscentrum aan de orde. ,,Van de oudst bekende overstroming in 838 tot aan de overstromingen van de laatste honderd jaar: de Zuiderzeevloed, de Watersnoodramp van 1953 en de overstromingen in het rivierengebied.'' Rijkswaterstaat laat er ook zien hoe het met partners Nederland beschermt tegen overstromingen. Later in het jaar is ook in het Biesboschmuseum een expositie gewijd aan dit thema. In het themajaar zeshonderd jaar Sint-Elisabethsvloed werken maar liefst zestig partijen samen. Met aandacht voor de historie, natuur, hoogwaterbescherming en het klimaat.