Categorieën

Service

SP: 'Spoetnik steunt oorlog Oekraïne'

SP: 'Spoetnik steunt oorlog Oekraïne'
Politiek

SP: 'Spoetnik steunt oorlog Oekraïne'

  • Redactie
  • 20-11-2018
  • Politiek
SP: 'Spoetnik steunt oorlog Oekraïne'
VLAARDINGEN - Weet wat je subsidieert, meent de SP Vlaardingen. De partij doelt daarbij vooral op de Stichting Spoetnik die hulpgoederen inzamelt voor Oekraïne. Het oog van de socialisten viel op een artikel op de website van Spoetnik over een bijeenkomst op 17 juni van dit jaar waarop geld werd ingezameld bedoeld voor... nachtkijkers voor Oekraïense soldaten. Niet echt een activiteit die de gemeente - indirect - zou moeten subsidiëren, aldus de SP.

De stichting Spoetnik maakt al twintig jaar 'gratis' gebruik van een oude gymzaal aan de Vetteoordsekade. Sinds kort zit daar ook de Cultuurwerkplaats. De gymzaal zou gesloopt worden maar dat besluit werd afgelopen zomer door de gemeenteraad geblokkeerd. De SP vindt het niet verantwoord is om deze oude zaal nog langer te laten staan. ,,Gratis bestaat niet'', menen de socialisten. ,,De gemeente heeft al die tijd de kosten voor onderhoud, kapitaalslasten, opstalverzekering, belastingen en nutvoorzieningen de rekening betaald. Feitelijk een verkapte subsidie.''

De partij steunt daarom het collegevoorstel om dergelijke verkapte subsidies zichtbaar te maken door een kostendekkende huur in rekening te brengen. Voor Spoetnik komt dat neer op € 15.400 per jaar. De Cultuurwerkplaats zou zelfs ruim 25.000 euro per jaar moeten ophoesten. ,,Als we deze stichtingen al voor deze bedragen willen subsidiëren, moet dat in ieder geval transparant zijn.''

De SP vindt dat de toekenning van subsidie veel meer in onderlinge samenhang zou moeten gebeuren. ,,Stichting Spoetnik doet goed werk voor de bevolking van Oekraïne. Met een groot aantal vrijwilligers zamelen zij grote hoeveelheden bruikbare spullen in. Een sympathieke activiteit. Maar om als gemeente 15.000 euro per jaar te verstrekken, moet er eerst antwoord komen op een aantal vragen. Is het een gemeentelijke taak om internationale humanitaire hulpverlening te subsidiëren? Zo ja, waarom aan Oekraïne, en hebben andere instanties met vergelijkbare intenties voor andere plekken op de wereld dan ook recht op subsidie? Zo ja: Hoe maak je die afweging?''

De SP pleit voor veel meer samenwerking. Zo zou Spoetnik de verbinding kunnen zoeken met de Stichting Salomo die iets soortgelijks doet voor Macedonië en met de Spring Foundation en denkt ook aan een instelling als Het Goed. Voor wat betreft de Cultuurwerkplaats ligt het volgens de SP voor de hand om de verbinding juist te zoeken met al bestaande locaties als KADE40, de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal.