Categorieën

Service

Subsidie voor verhuizende winkeliers

Subsidie voor verhuizende winkeliers
Nieuws

Subsidie voor verhuizende winkeliers

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 03-06-2021
  • Nieuws
Subsidie voor verhuizende winkeliers
VLAARDINGEN – Minder ‘winkelmeters’, meer concentratie van winkels in het  kernwinkelgebied en mede daardoor een weer aantrekkelijke binnenstad. Om dat te bereiken wil het college van burgemeester en wethouders €220.000 uittrekken binnen de Begroting.

Vanuit die aparte pot kunnen winkeliers subsidie krijgen als ze met hun winkel verhuizen vanuit bijvoorbeeld de Hoogstraat, in het bijzonder het stuk tussen de Korte Hoogstraat en de Afrol, naar het Liesveld. Ze moeten er wel minimaal een jaar met een winkel zitten om voor een bedrag van maximaal €30.000 per ondernemer in aanmerking te komen. Daarmee kunnen dan onder meer de verhuiskosten en een nieuwe inrichting van de winkel worden betaald.

Voor eigenaren van panden is er ook een premie in het vooruitzicht; als zij een winkelpand omvormen naar woning dan kunnen ze maximaal €15.000 subsidie krijgen, te besteden aan een verbouwing. Je moet wel, aantoonbaar, zelf ook meebetalen aan de kosten.

Deze week kwam het college met dat voorstel naar de raad die er binnenkort wel of niet mee akkoord moet gaan. Het sluit in ieder geval aan op alles wat al eens eerder is gezegd over de binnenstad , en het praten daarover gebeurt nu al heel wat jaren, maar een definitief antwoord op de economische malaise en teloorgang van veel stadscentra is er niet. En in Vlaardingen blijft het ook maar uitproberen. Meer dan één binnenstadsmanager kwam en ging , we konden het tweede uur gratis in de parkeergarage staan , er komt een muurschildering bij de bewaakte fietsenstalling aan het Schoutplein en voor heel wat geld werd de Korte Hoogstraat al opgeknapt.

Het binnenstadsbeleid van de gemeente lijkt met al die maatregelen een beetje te zwalken, en kent een hoog ‘als-dan’ gehalte: ‘als we dit doen dan gebeurt dat’. En in veel gevallen blijkt daarbij de wens de vader van de gedachte. Een voorbeeld ervan was de komst van gratis wifi in de binnenstad, waarvan het signaal inmiddels al lang niet meer in de lucht is, zo constateerden we zelf. Nog pijnlijker was de komst van V&D in 2013 met een groots nieuw gebouw, een overwinning voor toenmalig wethouder Ruud de Vries. Het faillissement hing echter al in de lucht voor de warenhuisketen, die de nieuwe tijdgeest niet bij kon houden. En dat volgde nauwelijks tweeëneenhalf jaar later.

Tenslotte: wie ziet het nog zitten om als ondernemer van een relatief lage huur naar een doorgaans fors hogere huur in het kerngebied van Vlaardingen te verhuizen, waaronder het Liesveld? Daar kan waarschijnlijk geen subsidie tegenop.