Categorieën

Service

Voorjaarsnota: wensenlijstjes vliegen over tafel

Voorjaarsnota: wensenlijstjes vliegen over tafel
Politiek

Voorjaarsnota: wensenlijstjes vliegen over tafel

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 06-07-2022
  • Politiek
Voorjaarsnota: wensenlijstjes vliegen over tafel
VLAARDINGEN – Deze week wordt in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken. Daarin gaat het over geld en waaraan dat uitgegeven moet worden, maar dat wordt pas definitief in november. Dan wordt namelijk de Begroting vastgesteld voor de komende jaren en alles wat daarin staat is een harde afspraak. Tenzij er gaandeweg de komende jaren blijkt dat er financiële tegenvallers zijn, of meevallers. Twee jaar geleden leek Vlaardingen namelijk zo goed als failliet en hield de Provincie een oogje in het zeil. Of eigenlijk meer dan dat, want er mocht geen cent uitgegeven worden zonder toestemming van die Provincie. Afgelopen jaar leek de wereld er weer helemaal anders uit te zien, want 2021 werd afgesloten met een positief saldo van zo’n €24 miljoen. Maar wie denkt dat de stad er nu financieel  goed voor staat heeft het mis. Het meeste geld dat over is gaat namelijk in een potje, genaamd Algemene Reserve, en dat is nodig omdat die aardig leeggeraakt was en er altijd voldoende geld moet zijn om tegenvallers en risico’s op te vangen. Volgt u het nog?

Financieel inzicht hoe het er met de gemeente nou echt voor staat blijft 'gewoon'lastig. Want weliswaar was er vorig jaar geld over maar daarmee is de komende Begroting niet sluitend; nee, er is een tekort, want er zijn tegenvallers en voorlopig meer uitgaven dan inkomsten, dus moet er nog wat gepuzzeld worden in de gemeenteraad.

De coalitie heeft in ieder geval  in de Voorjaarsnota al wat beschreven over wat de plannen zijn voor Vlaardingen. En voor de oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben ze ook wat bedacht: een aanbod om voor een bedrag van maximaal €500.000 te komen met allerlei voorstellen die de oppositie gerealiseerd wil zien. Een sinterklaascadeautje in juli dus, en de verschillende oppositiepartijen hebben daar wel ideeën over. Niet alles kan, want een half miljoen euro is wel veel geld,  maar dat is ook zo weer uitgegeven.

Zo  wil Heel de Stad van Ron Boers het hele bedrag in een armoedefonds stoppen en dat dan het liefst nog behoorlijk ophogen. Hoe Boers het dan wil uitgeven is nog niet duidelijk. De PvdA sluit hierbij enigszins aan met het voorstel om mensen ‘met een kleine portemonnee’ die geconfronteerd worden met hoge zorgkosten extra te ondersteunen. En daarnaast ook meer inzetten op de schoonmaak in de stad en het steunen van de Stadsboerderij in Holy. ONS Vlaardingen wil onder meer dat een deel van het geld naar Citymarketing gaat, en ook wil die partij dat Omroep Vlaardingen financieel extra ruimte krijgt om te professionaliseren. Liefst samengaan met de omroep in Schiedam. De partij heeft tenslotte ook nog een voorstel om de Kinder(gemeente)raad weer ‘nieuw leven’ in te blazen, waarbij basisschoolleerlingen meer betrokken worden bij de lokale democratie.

Kortom, vanavond en morgen wordt er uitgebreid gesproken over wensenlijstjes, maar naast de door de coalitie toegezegde €500.000 hebben de verschillende partijen in de raad ook nog wel andere ideeën: over extra uitgaven voor bijvoorbeeld een meldpunt tegen uitbuiting van arbeidsmigranten en een zorgbuurthuis (SP), een extra bedrag van €100.000 voor festivals en evenementen om goede veiligheidsplannen te ondersteunen (SP en Heel de Stad) en om voorlopig geen woningen te slopen omdat het er naar uitziet dat er voorlopig nog wel een tekort aan woningen blijft bestaan in de stad.

Voor wie het allemaal zelf wil volgen is er de mogelijkheid om op de publieke tribune plaats te nemen aan de Markt, of volg het online via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/live