Categorie├źn

Service

Wijk protesteert tegen bouw van school in het Hof

Wijk protesteert tegen bouw van school in het Hof
Nieuws

Wijk protesteert tegen bouw van school in het Hof

  • Redactie
  • 05-09-2022
  • Nieuws
Wijk protesteert tegen bouw van school in het Hof

De wijkbewoners kwamen vanavond met een forse groep in actie

VLAARDINGEN - Aan de Hofsingel, naast de kassen en kindertuinen van de Stadslandbouw, staat een gebouwtje waar de afdeling Toezicht en Handhaving ondergebracht is. Binnenkort zullen die er echter verdwijnen en kan er een andere bestemming voor het stukje grond komen. En misschien is dat wel een school, maar de buurt is daar niet blij mee. Vanavond werd er actie gevoerd aan de Hofsingel en werd het woord gericht tot de burgemeester. Die zal binnenkort samen met zijn wethouders een besluit nemen. Moeten de Kassen, Kindertuinen en Koks van MOM plaats maken voor een schoolgebouw? Als het aan de actievoerders uit de wijk ligt niet, aldus hun protest en de open brief die zij vandaag indienden:
 

Aan het college van Burgemeester en wethouders te Vlaardingen

Geachte dames en heren,

Via deze brief willen wij als bewoners van de Hofsingel en Callenburgstraat onze verontrusting doorgeven aan uw voorgenomen besluit om te onderzoeken of de bouw van een vervangende basisschool plaats kan vinden in het Hof, op het terrein van Handhaving en de gemeentekassen.

Wij beseffen dat het gaat om een collegebevoegdheid, maar wij vinden de communicatie hierover met ons, als bewoners van de omgeving, zwaar onder de maat. Vanuit diverse kanten horen wij dat er nog niets vaststaat, maar als blijkt dat er al tekeningen zijn gemaakt van het terrein en dat de schooldirecteuren al gesprekken hebben gevoerd met de eigenaren van het pannenkoekenhuis gaat ons dit veel te ver.

Wij tekenen protest aan tegen deze gang van zaken. Bewoners van de Hofsingel en van de Callenburgstraat, die zich verenigd hebben, maken bezwaar tegen sloop van het groen, het bouwen van een school met alle werkzaamheden die daar bij komen (denk aan vrachtverkeer, heiwerkzaamheden, enz) en het versterken van de verkeersstromen in een kwetsbare wijk. Beide scholen, de Johannes Calvijn en het Kristal, die mogelijk naar het Hof verhuizen hebben een regiofunctie en zullen veel verkeer aantrekken naar onze wijk met één-richting-straten.

De afgelopen jaren heeft de Oostwijk veel werk gestoken in het verbeteren van de communicatie met de gemeente en het maken van plannen. Wij dachten daar een aardig eind mee te zijn gevorderd. Wij staan altijd open voor het gesprek, maar nu lijkt het er op dat ons zonder enige uitleg over het proces en zonder directe inspraak of mogen meedenken een locatieonderzoek in de maag wordt gesplitst, waarbij de inzet van de onderwijsinstellingen al vast ligt: Bouwen in het Hof!

Wij vragen u deze ontwikkeling even stop te zetten en eerst het gesprek aan te gaan met de verontruste buurtbewoners.

Namens de verontruste bewoners van de Hofsingel en Callenburgstraat