Categorieën

Service

Raad wil de regie over nieuwe schoollocaties

Raad wil de regie over nieuwe schoollocaties
Politiek

Raad wil de regie over nieuwe schoollocaties

  • Redactie
  • 06-09-2023
  • Politiek
Raad wil de regie over nieuwe schoollocaties

Fotografie: Google Maps

VLAARDINGEN - De gemeenteraad wil meer inbreng in de zoektocht naar geschikte locaties voor scholen. De voltallige raad bespreekt volgende maand het nieuwe onderzoek naar geschikte locaties voor drie scholen. Dat is de uitkomst van een commissievergadering afgelopen donderdag.

Op ’t nippertje werd vorig jaar een collegebesluit tot bouw van een school van twee verdiepingen in stadspark ’t Hof voorkomen. Bewonersprotesten en ruim 1400 handtekeningen leidden toen tot nieuw locatie-onderzoek. Daaruit blijkt nu dat het park ongeschikt is om een nieuwe school te bouwen.

Maar de commissie had veel meer vragen over het nieuwe onderzoek. In totaal zijn er 22 locaties op een zogenoemde shortlist beland. Uit antwoorden op vragen van de PvdA bleek dat er, behalve ’t Hof, nog meer locaties op die lijst zijn beland waar de vestiging van een school helemaal niet kan. ‘Er blijkt twijfel bij ambtenaren en wethouders’, concludeerde PvdA-fractieleider Stefanie Solleveld. Zij kondigde een raadsvoorstel aan waarover de voltallige raad in oktober spreken zal.

Zij kreeg steun van onder andere anderen Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen. Die constateerde dat verantwoordelijk D66-wethouder Kegel zich vergist als hij denkt dat het college hierover zelfstandig beslissen kan. ‘Daarvoor heeft de raad, het hoogste orgaan, u niet het mandaat gegeven. Bovendien: dit is gevoelige materie, dat is al reden genoeg om de raad mee te nemen.’

Ook partijen als Stadsbelangen Vlaardingen en het CDA lieten merken kritisch te zijn op het rapport en de plannen van het college. Zo wees CDA-raadslid Constantijn Stevens op een omissie in het rapport: locatie Hofsingel 82-84 behoort namelijk tot cultuurhistorisch erfgoed en het beschermd stadsgezicht. ‘De bestaande goothoogten, bouwcontouren, kapvorm en en nokken mogen dus niet worden gewijzigd’, aldus Stevens. Onmogelijk dus om een school van twee verdiepingen met 300 leerlingen te vestigen, zoals het college vorig jaar nog wilde. Deze constatering verdiepte het onbegrip bij veel aanwezigen: waarom staat deze locatie nog op deze lijst?

Voorafgaand aan de vergadering sprak Lucas van der Velden de commissie toe, namens de Vrienden van ’t Hof. Hij wees erop dat vorig jaar meer dan 1400 mensen de petitie tegen bouw in ’t Hof hadden ondertekend. ‘Dat waren echt niet allemaal omwonenden van het park,‘ aldus Van der Velden. ‘Veel ondertekenaars kwamen bijvoorbeeld uit de Westwijk. Het gaat die mensen om bescherming van het groen in heel Vlaardingen.’

Van der Velden zette op een rijtje waarom de Vrienden juist daarover zorgen hebben: het college had vorig jaar al besloten tot bouw in het stadspark, terwijl die locatie ongeschikt blijkt en er veel alternatieven blijken te zijn; uit openbaar gemaakte stukken blijkt dat in eerdere discussies binnen het college de thema’s groen, natuur en leefbaarheid geen enkele rol hebben gespeeld; de gemeente heeft al tien jaar de taak om het groen in de gemeente te beschermen, maar doet daar niets aan. ‘En nu, een jaar later, staan er maar liefst vijf locaties op deze shortlist die midden in de hoofdgroenstructuur liggen!’, aldus Van der Velden.

Van der Velden waarschuwde de raad voor de verleiding waaraan het college bloot staat. Juist groenlocaties zijn vaak gemeentegrond. Boekhoudkundig is dat dan gratis grond. ‘Maar bouwen in de natuur is natuurlijk helemáál niet gratis’, aldus Van der Velden. ‘Als je bouwt in de natuur, holt de leefbaarheid achteruit. Dat is juist in een gemeente als Vlaardingen een groot risico.’

Hij riep de raad dan ook op om die verleiding weg te nemen. ‘Haal eerst die vijf groene locaties van de shortlist. Breng vervolgens opnieuw de motie in stemming die bouwen in het groen onmogelijk maakt. Wijs tenslotte zo snel mogelijk een hoofdgroenstructuur aan en bescherm deze.’