Categorieën

Service

Zes koninklijke lintjes in Vlaardingen

Zes koninklijke lintjes in Vlaardingen
Nieuws

Zes koninklijke lintjes in Vlaardingen

  • Redactie
  • 26-04-2023
  • Nieuws
Zes koninklijke lintjes in Vlaardingen
VLAARDINGEN - Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op woensdag 26 april ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen zes Vlaardingers een Koninklijke onderscheiding. Vijf Vlaardingers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bert Wijbenga reikte de onderscheidingen tijdens een feestelijke bijeenkomst uit in de raadszaal van het stadhuis. Hieronder volgt persoonlijke informatie per decorandus/decoranda. 

Benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd:

Frederik (Frits) Scheper

Frits Scheper heeft zich van 2004 tot 29 april 2022 belangeloos ingezet als vrijwilliger en onbezoldigd adviseur bij de Stichting Ondernemersklankbord (OKB), een landelijke non-profitorganisatie. Bij de OKB staan zo’n driehonderd adviseurs klaar om ondernemers met raad en daad bij te staan. In deze periode heeft de heer Scheper 351 ondernemers geholpen van wie een groot aantal op de rand van faillissement verkeerde. OKB is een van de grootste onafhankelijke non-profitorganisaties in Nederland, het bestaat al 42 jaar. Een van ondernemers zegt over de heer Scheper: ,,Ik kan met een gerust gemoed deze toch wel harde wereld van het ondernemerschap weer vol vertrouwen tegemoetzien.’’

Daarnaast is de heer Scheper zeer nauw en actief betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling in 2011 van ‘De Rotterdamse Zaak’, (DRZ) een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en OKB. De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf dat ondernemers die in zwaar weer verkeren, helpt onder het motto ‘jong en oud=goud’. Met veel inzet en passie heeft de heer Scheper van 2011 tot 2021 als coördinator de stagiairs gecoacht, processen gedocumenteerd en bijgedragen aan een robuuste samenwerking. In 2016 heeft DRZ de prestigieuze EEPA-award gewonnen. Het concept heeft inmiddels zeven keer navolging gekregen. DRZ heeft ook het buitenland geïnspireerd zoals in het Finse Tampere en het Kroatische Zagreb.

Hij heeft zich verder als bestuurslid ingezet voor het Vlaardingse Gemengd Rijnmondkoor dat in 2013 is opgeheven. Zijn muzikale interesse en maatschappelijke betrokkenheid blijkt verder uit de huiskamerconcerten die hij geeft op de dagbesteding van zorg- en dienstverlener Zuidwester. De heer Scheper geeft eens in de twee weken dergelijke huiskamerconcerten waarbij de cliënten met de liedjes kunnen meezingen.


Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:

J.F. (Ed) de Koning


Ed de Koning heeft zich gedurende lange tijd belangeloos maatschappelijk ingezet, onder meer als lid van het Pauluskoor Vlaardingen. Zo verricht hij van alle 35 koorleden het meeste werk dat achter de schermen nodig is om het Pauluskoor Vlaardingen draaiende te houden. Hij zorgt sinds 2009 voor de posters, flyers en programmaboekjes. Ook slaagt erin om elke keer weer repetitie-cd’s te regelen waarop elke stem staat die voor de uitvoering nodig is. Hierdoor kunnen alle koorleden zich perfect voorbereiden. Ook beheert De Koning de website. De coronatijd heeft het koor zwaar getroffen. De heer De Koning zorgde er evenwel voor dat het koor met de dirigent online door kon blijven repeteren. Hiervoor introduceerde hij een speciale app waardoor de koorleden individueel thuis hun eigen track konden inzingen, waarna de heer De Koning er één klinkend geheel van wist te maken. Het is niet overdreven gesteld te zeggen dat hij het Pauluskoor door zijn gedrevenheid en betrokkenheid door de coronatijd wist heen te slepen. 

De scouting heeft ook een speciale plek in Ed de Konings hart. Hij is al bijna vijftig jaar als vrijwilliger verbonden aan Scouting Vlaardingen bij de groep Marnix van Sint Aldegonde. Hij gaat mee op de scoutingkampen, heeft toezicht op de verkenners en zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft. De heer De Koning is verder sinds 1974 betrokken bij het gebouwen- en materiaalbeheer. Zo heeft hij zelf thermometers gemaakt voor de verwarming en controleerde hij de elektrische installaties voor de nooduitgangen en andere elektrische installaties. Dit heeft hij zowel in het oude scoutcentrum aan de Broekpolderweg gedaan als in het nieuwe scoutcentrum aan de Watersportweg. Hij doet dit zeer nauwgezet en nauwkeurig: hij is vele dagen per week in het nieuwe gebouw te vinden.

Daarnaast zet de heer De Koning zich al twintig jaar, sinds 2002, belangeloos in voor de Keltisch georiënteerde muziekgroep Jun. Hij zorgt voor het up to date houden van de versterkers, speakers en microfoons; ook verzorgt hij de geluidsmix tijdens de optredens. De heer De Koning treedt ook in de groep op: deze optredens zijn voor vele uiteenlopende doelgroepen zoals ouderen, chronisch zieken, verstandelijk beperkten en kerkelijke gemeenten. 

Maartje Rottier-Rodenburg


Maartje (‘Marry’) Rottier-Rodenburg wordt omschreven als een echte bezige bij. Zij heeft zich gedurende lange tijd belangeloos maatschappelijk ingezet, zo is zij al vanaf 1989 actief als lid van de Vredescantorij. De Vredescantorij zingt tijdens bijzondere kerkdiensten. Sinds 1997 is zij ook bestuurslid, zij is verantwoordelijk voor de financiën. Bij blijde maar ook verdrietige gebeurtenissen zorgt zij verder voor eigengemaakte bloemdecoraties, ook voor de oud-leden. Met Kerst bijvoorbeeld brengt ze bij alle alleenstaanden van de Vredescantorijgroep een Kerststukje. Bij ziekte brengt ze persoonlijk een beterschapskaart. Dat zij de oud-leden niet vergeet, blijkt ook uit het feit dat ze voor sommigen als mantelzorgster optreedt. Ook verzorgt zij het jaarlijkse uitje. 

Belangrijk is bovendien haar belangeloze inzet voor de bewoners van de Meerpaal. De Meerpaal is al 50 jaar een begrip in de wijk Holy in Vlaardingen. Ouderen die door dementie of psychische aandoeningen niet meer zelfstandig kunnen wonen, vinden hier een warm thuis. Elke vrijdag wandelt ze met bewoners van de Meerpaal. Van tevoren en na afloop schenkt ze de koffie in. Dit doet ze vanaf 2019.

Mevrouw Rottier-Rodenburg is ook vanaf 1995 tot heden actief lid van Vrouwen van Nu, afdeling Vlaardingen. Vrouwen van Nu bestaat uit diverse interessegebieden zoals de Tuinclub, Nordic Walking, de Bridgeclub et cetara. Zij houdt zelf ook workshops bloemschikken.

Daarnaast is mevrouw Rottier-Rodenburg sinds 1980 tot heden contactpersoon van de Protestantse Wijkgemeente Holy. Zij bezorgt de wijkbrief en bezoekt mensen bij verdrietige en vrolijke gebeurtenissen.

A. (Bram) van der Borden

Bram van der Borden heeft zich gedurende lange tijd belangeloos maatschappelijk ingezet. Zo is hij al vijftig jaar onafgebroken actief, sinds 1972, voor het kerkenwerk in Vlaardingen, bij de Protestantse Wijkgemeente Holy. Hij is vele jaren als ouderling lid van de Kerkenraad geweest. Daarnaast is hij als vrijwilliger op tal van vlakken actief geweest. Hij heeft in de afgelopen vijftig jaar vele gemeenteleden bezocht, hij was lid en voorzitter van de taakgroep pastoraat. In deze werkgroep dacht hij mee aan het ontwikkelen van een nieuwe, laagdrempelige vormen van het pastoraat, maar hij hielp ook mee aan de pastorale organisatie van de gemeente.  

Daarnaast heeft hij als sectiecoördinator vele administratieve en organisatorische zaken op zich genomen. De heer Van der Borden is ook altijd nauw betrokken bij de echtparen in de Protestantse Wijkgemeente Holy die een jubileum vieren. Hij is verder de huis- en videograaf. In die functie heeft hij vele bijzondere vieringen, doop- en gedachtenisdiensten voor de eeuwigheid vastgelegd. Dit deed hij allang vóór de lockdown tijdens de coronaperiode, maar ook tijdens deze moeilijke tijd. Hierdoor konden de gemeenteleden thuis toch via de website steun ontlenen uit de wekelijkse kerkdiensten die live via YouTube gestreamd werden en worden. Hij heeft hiermee een onmisbare bijdrage geleverd aan het leven van velen. De heer Van der Borden was verder tot voor kort ook betrokken bij het verspreiden van de nieuwsbrief.

Zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht bij Boco Fashion. Dit bedrijf is gestart door de vader van de heer Van der Borden. De heer Van der Borden zelf begon in 1969 met een filiaal aan het Veerplein in Vlaardingen. Bijzonder te vermelden is dat hij op bezoek ging bij mensen die fysiek niet meer langs konden komen in de winkel. Ook na zijn pensioen is hij actief gebleven op de achtergrond en voorziet zijn zoon (de derde generatie in deze winkel) van advies.

J. (Han) van Elk


Han Van Elk heeft zich gedurende lange tijd belangeloos maatschappelijk ingezet. Zo is hij als vrijwilliger al sinds 1963 intensief actief bij Scouting Nederland. In zijn begintijd als vrijwilliger (1963-1968) was hij actief als verkenningsleider, in deze periode was hij ook stafmedewerker voor de wereldjamboree in Griekenland. Hij herhaalde deze functie in 1995 toen de wereldjamboree in Nederland werd gehouden. Van 1968 tot heden, een periode van meer dan vijftig jaar, is de heer Van Elk onafgebroken lid van het groeps- en stichtingsbestuur van de Vlaardingse scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde. Hij wordt omgeschreven als een actief en betrokken bestuurslid en getypeerd als een zeer bekwaam secretaris. Verder is hij verantwoordelijk voor het archief van deze scoutinggroep. De heer Van Elk is hierbij betrokken bij de ontwikkeling van een web-based archiveringssysteem om alle relevante documenten te archiveren en algemeen toegankelijk te maken. Daarnaast is hij vanaf 2015 lid van de stuurgroep ‘bouw nieuwe scoutingcentrum’. Hierbij is het Scoutcentrum aan de Broekpolderweg verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Watersportweg. Hij is verder sinds 2015 lid van de werkgroep financieel/juridisch. Met zijn expertise op financieel gebied geeft de heer Van Elk sturing om het financieel complexe nieuwbouwproject beheersbaar te maken waarbij hij rekening houdt met vier stichtingen die in dit project participeren. Hij zorgt ook voor afstemming met de betrokken fondsen. Dit zijn tropenjaren voor de heer Van Elk, maar hij is erin geslaagd om vele complexe financiële vraagstukken op te lossen. In deze zware zet hij zich 30 á 35 uur per week in om dit project tot een goed einde te brengen. 

Naast zijn activiteiten voor Scouting Nederland is de heer Van Elk nauw betrokken geweest bij de Vereniging van Vrienden van het Technisch Tentoonstellingscentrum van de TU Delft, nu Histechnica geheten. Van 1984 tot 1993 is hij hiervan de secretaris geweest. Histechnica is opgericht om de belangstelling voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en techniek te wekken en te onderhouden.

Naast de liefde voor techniek heeft de heer Van Elk ook passie opgevat voor historie. Zo is hij al 25 jaar bestuurslid van de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV). Sinds 2016 is hij vicevoorzitter. De HVV bevordert de kennis van de historie van de stad Vlaardingen die in 2023 de verlening van 750 stadsrechten door Floris V gaat vieren. Bij de HVV vervult Van Elk een prominente rol in de commissie Ledenactiviteiten. Deze commissie organiseert lokale en regionale activiteiten, variërend van lezingen tot excursies. Daarnaast is hij redactielid van de commissie Historisch Jaarboek dat elk jaar verschijnt.

Hendrik (Henk) Brobbel


Henk Brobbel zet zich al gedurende lange tijd belangeloos maatschappelijk in, onder meer voor cultureel-historisch Vlaardingen. Indrukwekkend is zijn kennis van de haringvisserij, hij is een van de laatste echte deskundigen op dit gebied. Hij verspreidt zijn kennis op verscheidene manieren.

Zo is hij van 1989 tot op heden actief voor het voormalige Visserijmuseum, tegenwoordig geheten Museum Vlaardingen. In deze periode van meer dan dertig jaar heeft de heer Brobbel zich met ziel en zaligheid geworpen op alle activiteiten van en voor het (voormalig) Visserijmuseum, nu Museum Vlaardingen, de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum en van haringlogger VL 92 ‘Balder’. Zijn voornaamste doel is het op een historisch correcte manier onder de aandacht brengen van de visserijgeschiedenis, het zwaartepunt ligt hierbij op de Vlaardingse haringvisserij. Als vrijwilliger bereidde hij grote professionele tentoonstellingen in het museum voor zoals ‘Laat vlag en wimpel vieren-Vlaggetjesdag in Vlaardingen’ (1989), ‘Stoom op haring’ (1990), en ‘Wilhelmina aan de Maas’ – 100 jaar Koningin Wilhelminahaven’ (1995). Ook was hij betrokken als adviseur bij de herinrichtingsplannen van het museum. Zeer vermeldenswaardig zijn de drie enorme, historisch verantwoorde maquettes die hij voor het museum ontwierp en zelf ook maakte: Vlaggetjesdag 1956 (1989-1990), Fragment Oude Haven met stoomloggers 1930 (circa 1992) en de Koningin Wilhelminahaven westzijde 1903 met ruim honderd schepen (1995-1996). Hij heeft aan deze maquettes ruim 1500 uur gewerkt. Tijdens museumweekends, het Haring- en Bierfeest, het Loggerfestival, Vlaggetjesdag Scheveningen, Furieade Maassluis et cetera bemande hij altijd de kraam van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum. Voor het tijdschrift Spil van het de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen schrijft hij sinds 2015 als vaste publicist artikelen over de visserij, maar ook over onderwerpen die te maken hebben met de stadsgeschiedenis van Vlaardingen. In de periode 2000-2011 is de heer Brobbel rondleider geweest op VL 92 ‘Balder’, de enige nog varende Nederlandse logger. In de periode 2001-2017 trad hij regelmatig op in historisch verantwoorde kleding op als fustkuipersbaas en keurmeester aan de wal, wanneer in juni de eerste kantjes haring door Balder werden aangevoerd. 

De heer Brobbel zet zich ook al ruim 21 jaar in als vrijwilliger op het Stadsarchief Vlaardingen, dit doet hij twee of drie dagdelen per week. In het bijzonder richt hij zich op de foto-, kaarten- en prentencollectie (Topografisch-Historische Atlas). Naast het verwerken, determineren en beschrijven van oud en nieuw binnengekomen materiaal is hij zeer behulpzaam bij het beantwoorden van topografische- en visserijvragen van medewerkers en bezoekers en organiseerde hij educatieve activiteiten voor leerlingen van het basisonderwijs. 

Hij zet zijn kennis zeker niet alleen voor Vlaardingen in, hij is een autoriteit in plaatsen als Den Haag (Scheveningen), Katwijk, IJmuiden en andere steden die een link hebben met de visserijgeschiedenis. Deze kennis heet hij gelukkig ook deels vastgelegd in een reeks boeken en publicaties zoals Beknopte historie van kerkorgels in de gereformeerde kerken van Vlaardingen (z.j.), Vlaardingen in en uit het slop (1997), Vlaardingse vissersvaartuigen 1929-1940 (2007), Hr. Ms. Holland, de parel van het eskader (2008), Porren met een bootje: het Rotterdamse loodswezen 1970-2010 (2011), Uitgezeild: de hoogtijdagen van de Nederlandse logger 1866-1930 (2012), Toen kolen stoken noodzaak was (2014) en nog een reeks aan boeken. Het laatste boek van zijn hand is Brobbel’s kolen (2019). De heer Brobbel is als deskundig adviseur verder betrokken geweest bij tal van publicaties van anderen.

Van 2014 tot 2017 heeft de heer Brobbel zijn kennis over de Vlaardingse geschiedenis verspreid via zijn maandelijkse radiopraatjes bij Omroep Vlaardingen. Ook houdt hij lezingen over uiteenlopende onderwerpen voor en namens de Stadsbibliotheek, het Serviceteam (dat rondleidingen en cursussen geeft) en de Historische Vereniging Vlaardingen. Voor deze laatste vereniging is hij jarenlang lid geweest van de commissie Vissersmonument.

Zijn interesses liggen niet alleen op zee. Nadat de Oosterkerk haar oorspronkelijke functie verloor, wordt het orgel niet meer in de zondagse erediensten bespeeld. Om de pneumatische tractuur toch in werking te houden, bespeelt de heer Brobbel het orgel vrijwillig tweewekelijks een uur lang. Het gaat hier om het enige originele orgel van de Schiedamse orgelmakerij Standaart. Hij levert hiermee in anonimiteit een niet te onderschatten bijdrage aan de instandhouding van dit cultureel Nederlandse erfgoed.