Categorie├źn

Service

Vijftien Vlaardingers kregen vandaag een 'lintje' van de koning

Vijftien Vlaardingers kregen vandaag een 'lintje' van de koning
Nieuws

Vijftien Vlaardingers kregen vandaag een 'lintje' van de koning

  • Redactie
  • 26-04-2022
  • Nieuws
Vijftien Vlaardingers kregen vandaag een 'lintje' van de koning

Fotografie: Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op dinsdag 26 april ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen vijftien Vlaardingers een Koninklijke onderscheiding. Twaalf Vlaardingers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bert Wijbenga reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis.

Mevrouw De Boer-Keijzer staat niet op de foto's. Door persoonlijke omstandigheden kon zij niet aanwezig zijn. Zij weet dat aan haar een Koninklijke onderscheiding is toegekend. Binnenkort gaat de burgemeester bij haar langs om de onderscheiding te overhandigen.


Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd:

Gerardus Karel Maria Kester

Van 1979 tot 2018 was de heer Kester (69 jaar) beleidsmedewerker bij de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de organisatie die zich bezighoudt met de binnenvaart. Sinds 2010 maakt hij zich een dag per week in Europees verband verdienstelijk voor de schippersbranche, vooral in de sociale context. Hij werkte mee aan wijzigingen van wet- en regelgeving (nationaal en internationaal) en heeft dit ook geïnitieerd. Sinds 2018 is hij Secretaris Generaal van de Europese Skippers Organisatie.

Sinds 1980 vervulde en vervult hij verschillende rollen binnen de Vlaardingse samenleving, onder andere als scheidsrechter en wedstrijdleider van atletiekvereniging AV Fortuna, zeer actief bestuurslid, voorzitter en raadslid van de Vlaardingse afdeling van de PvdA, penningmeester van de cultuurstichting Marieke van het Hof/Annet Braat en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren ‘Complex De Buis’.

Van 2007 was hij lid en vanaf 2016 bestuurslid van de Stichting Vrienden van Moravska Trebova. Een stad in Tsjechië met wie de gemeente Vlaardingen sinds 1992 een vriendschapsband onderhoudt. Ook was de heer Kester tien jaar bestuurslid van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. En sinds 2020 is hij voorzitter van Sectoral Social Dialogue Committee. Dit is een vanuit de EU opgezet en geïnstitutionaliseerd overleg tussen sociale partners (werkgevers en werknemers).

En sinds 2020 is hij voorzitter van de Commissie Social & Education van het IWT-platform en voorzitter van de CDNI, deel van de Commissie Environment & Safety van het IWT platform. Het CDNI is een internationaal verdrag dat toeziet op de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen.

 

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd:


Johannes Bonaventura Maria Admiraal

De heer Admiraal (62 jaar) was van 2003 tot 2014 voorzitter van Scouting Allart van Heemstede. Een vereniging met circa 200-250 jeugdleden. Al ruim vijftien jaar is hij ook actief op diverse niveaus en binnen verschillende teams van Scouting Nederland, onder andere als lid van de Introductie en begeleidingscommissie, lid van de klankbordgroep #Scouting2025, lid van de project Scoutinglandgoed Zeewolde. 

De heer Adminraal is daarnaast actief voor een aantal werkgerelateerde verenigingen, die de Nederlandse maatschappij een dienst bewijzen, maar ook daarbuiten. Hij is bezig om bewustzijn te creëren dat gebruik van ondergrondse ruimtes de toekomst is. De rol van buisleidingen wil hij in grote transities waarmaken; de buisleiding als vijfde transportmodaliteit. Van 2010 tot 2018 was hij lector ondergronds ruimtegebruik en heeft in 2018 een boek ‘Underground Spaces Unveiled’ geschreven over het benutten van ruimtes onder de grond.

 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:


Johannes Gerardus van Adrichem

Als bouwkundig opzichter verrichtte de heer Van Adrichem (81 jaar) veel werkzaamheden voor onder andere het Leger des Heils, huisvesting studenten en Oxfam Novib. Ministeries zoals BZ en WVC schakelde zijn werkgever in voor objecten in het buitenland, denk hierbij aan consulaten en ambassades. Ook was hij betrokken bij de problematiek bij Woonwagenzaken, inventarisatie en overdracht Molukse kerken en aanpassing van woonoord Lunetten. Van 1991 tot 2002 maakte hij deel uit van de directie.

Sinds 1975 zet hij zich in voor katholiek Vlaardingen binnen parochie De Goede Herder. De laatste tien jaar is hij verantwoordelijk voor het beheer van twee kerkgebouwen. Voor de H. Lucaskerk zorgt hij ook voor het praktische beheer van de kerk.
 

André Eduard van Aperen

De heer van Aperen (69 jaar) was vanaf 1960 jeugdlid, vanaf 1970 tot 1981 verkennersleider en van 1991 tot 2002 groepsleider en muzikant bij RAVO Scoutingband. Van 2002 tot 2009 was hij bestuurslid en vanaf 2009 tot 2015 voorzitter van de scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde. Door samenwerking met een BSO werden meer kinderen enthousiast gemaakt om avontuurlijke, creatieve en sportieve activiteiten in de buitenlucht uit te oefenen en maakten zij kennis met Scouting. Sinds 2015 is de heer Van Aperen voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Stichting tot behartiging der belangen van de Marnix van Sint Aldegonde groep. In 2015 startte hij een stuurgroep Bouw scoutcentrum en heeft heel hard meegewerkt om het nieuwe Scoutingcentrum te realiseren.
 

Magdalena de Boer-Keijzer

Mevrouw De Boer-Keijzer (74 jaar) zet zich sinds 1980 in voor de kerk in Vlaardingen West in de functie van scriba. Naast de vele vergaderingen en administratie is zij ook zeer maatschappelijk betrokken. De afgelopen tien jaar is zij ook ouderling en heeft in die taak de ouderen van de Valkenhof en de Marnix trouw elke maand bezocht. Sinds 1990 is zij vrijwilliger van de Vrienden van Soenda (voorheen De Wetering) en na 30 jaar bestuurslid te zijn geweest van Vrienden van de Wetering zet zij haar activiteiten voort in Zorgcentrum Soenda als bestuurslid (secretaresse) van de stichting.
 

Christina van den Boogaart-de Heer

Sinds 1996 tot heden is mevrouw Van den Boogaart-de Heer (79 jaar) contactpersoon van de wijkgemeente van de Protestantse Kerk Nederland en bezoekt wijkbewoners die niet zo makkelijk meer naar de kerk komen. Van 1996 tot 2019 was zij zeer actief voor de Roemenië-werkgroep Holy en coördineerde onder andere de transporten met hulpgoederen voor Roemenië. Na de stopzetting nam zij de zorg voor het inzamelen van geld op zich, zodat diverse projecten in Roemenië gefinancierd konden worden. En van 2001 tot 2015 was zij vrijwilliger bij het inzamelen van oud papier. Sinds 2003 is mevrouw Van den Boogaart vrijwilliger en deelnemer van ‘Spin for life’ voor Villa Joep. En sinds 2004 is zij mantelzorger voor verschillende personen.
 

Herman Hendrik Boot

De heer Boot (63 jaar) is sinds 1981 werkzaam bij het Lentiz/ Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen. Als conciërge, managementassistent en facilitair beheerder. Hij is het aanspreekpunt binnen de school met betrekking tot BHV, EHBO, brandveiligheid, anti-rookbeleid, ARBO zaken, de gezonde school, allemaal maatschappelijk relevante thema's. En van 2012 tot 2021 was hij op vrijwillige basis lid van de medezeggenschapsraad. Daarnaast was hij van 1974 tot 1989 bestuurslid bij jeugdhuis De Vleet, van 1994 tot 1998  jeugdouderling bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen, van 1995 tot 2019 bezorgde hij de kerkbode en was verantwoordelijk voor de advertenties in de kerkbode en sinds 2003 kaderlid bij het CNV Onderwijs.
 

Fatima Haj-Kasem

Mevrouw Haj-Kasem (75 jaar) is zeer betrokken en werkt met hart en ziel aan de leefbaarheid van de Westwijk en het welzijn van de mensen in deze wijk. Sinds 1991 is zij de drijvende kracht achter de kledingbank Vlaardingen West. Mevrouw Haj-Kasem is de initiatiefneemster en leidster van de vrouwenkamer in het wijkcentrum en sinds 2001 ondersteunt zij het Repair Café. Bij alle voorbereidingen en de uitvoering van diverse activiteiten van West op zijn Best, bijvoorbeeld de landelijke Buitenspeeldag, de lampionnenoptocht, Sinterknutsel en de Sinterdisco, is zij aanwezig en echt onmisbaar. Ook is zij een gewaardeerd lid van de Vlaardingen Schoon Challenge en gaat minstens drie keer per week in haar scootmobiel de wijk in om zwerfafval op te ruimen.
 

Gijsbert van der Meer

Sinds 1995 treedt de heer Van der Meer (63 jaar) op met de band Kaya, waarvan hij medeoprichter is, in diverse kerken en instellingen. Hij heeft aandacht voor kwetsbare en eenzame mensen en brengt deze samen tijdens musicals en gedachtenisbijeenkomsten. Ook verzorgt hij optredens op campings om mensen positiviteit te geven en op te roepen tot naastenliefde. Sinds 2002 is de heer Van der Meer dirigent van het Pauluskoor; vanaf 2015 is dit een officiële vereniging. Daarnaast is hij sinds 2010 betrokken als vrijwilliger, kok en stagebegeleider bij ‘Happiehappie’. Een organisatie die als doelstelling heeft dat jongeren zich inzetten voor ouderen in de vorm van een maaltijd.
 

Dirk Marinus Meerhof

De heer Meerhof (81 jaar) was van 1965 tot 2000 bestuurslid van de winkeliersvereniging Middenstandsbedrijven Schiedam Zuid. Naast het werk voor zijn bloemenwinkel stopte hij, samen met zijn vrouw, veel vrije tijd in het organiseren van allerlei acties. Sinds 1970 is hij als vrijwilliger beheerder bij hockeyvereniging VMHC Pollux en houdt zich al meer dan 50 jaar zich bezig met het onderhoud op het park. Van 2012 tot 2021 was hij contactbladbezorger van KBO Vlaardingen en hielp mee met het maken van het blad. En sinds 2018 is hij gezelschapsheer bij de Zonnehuisgroep Vlaardingen.
 

Gerrit Arie van Toor

De heer Van Toor (77 jaar) is sinds 2000 penningmeester van de tennisvereniging VBTO. In 2008 was hij in het bijzonder betrokken bij de verhuizing uit het Oranjepark naar de huidige locatie in de Broekpolder. Van 2007 tot 2015 was hij penningmeester bij ondernemend Vlaardingen (IKV) en van 2013 tot 2018  penningmeester van het Ondernemersfonds Vlaardingen, waarvan hij één van de initiatiefnemers was. En sinds 2018 is hij lid van de Raad van Advies van dit fonds. Van 2015 tot 2018 organiseerde hij diverse activiteiten ter promotie van Vlaardingen. Sinds 2018 is de heer Van Toor initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Vlaardingen Partners. Vlaardingen Partners verbindt mensen en organisaties en bundelt krachten om Vlaardingen als stad aantrekkelijker te maken.
 

Anthonie Joris Trommel

De heer Trommel (74 jaar) is sinds 1990 (eerst hulpkoster en later) koster in het Kerkcentrum Holy. Hij zorgt dat de kerk altijd bemand is bij activiteiten. Zowel tijdens de kerkdiensten als bij verhuur aan derden en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Daarnaast is hij sinds 1995 voorzitter van de Vredescantorij Vlaardingen en regelt het reilen en zeilen van de Cantorij. Als ondersteunend lid van het koor Gloria Toonkunst (sinds 2009) is hij een onmisbare schakel in het organiseren van activiteiten.
 

Johanna Catharina Veenstra-Niesing

Sinds 1985 verleent mevrouw Veenstra-Niesing (59 jaar) aan veel mensen mantelzorg. Niet alleen aan familie in de eerste graad, maar ook aan vriendinnen en buren. Zij verleende voor tenminste twaalf mensen intensieve zorg. Ook als er kortdurige zorg nodig is, staat zij altijd klaar en neemt zelfs mensen in huis of gaat bij mensen in huis als ze tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ook neemt zij veel werk uit handen van de medewerkers in het Zonnehuis.
 

Cornelis Vermijn

De heer Vermijn (63 jaar) is sinds 2009 elke zondagmiddag gastheer bij het inloophuis De Groene Luiken. Van 2013 tot 2018 was hij (20 uur per week) gastheer bij de Stichting Pameijer. Als vrijwilliger van een buurtcirkel (sinds 2018) ondersteunt hij een groep mensen die bij elkaar komt en elkaar ondersteunt. Zijn aandacht voor de deelnemers, maar ook zijn kennis van de buurt en alle andere activiteiten zijn zeer waardevol. Ook is de heer Vermijn sinds 2019 als vrijwilliger kok bij Pameijer en kookt een keer per week een maaltijd voor de bezoekers van het AC Vlaardingen. Gemiddeld eten er 15 tot 20 mensen mee.
 

Theodoor de Vree

Als beginnend brigadier en later als rechercheur bij de Vlaardingse politie heeft de heer De Vree (75 jaar) jaren de maatschappij gediend. Daarnaast is hij altijd sportief en bestuurlijk betrokken geweest bij Fortuna Vlaardingen en de fusie club sc Victoria’04. Van 1987 tot 1991 was hij vicevoorzitter en van 1991 tot 2000 voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van Fortuna Vlaardingen. Van 2003 tot 2014 was hij  (opnieuw) voorzitter van de fusievereniging Fortuna en TSB. De nieuwe naam werd Victoria’04. Na zijn bestuurlijke afscheid in 2014 is hij nog steeds een betrokken vrijwilliger: als greenkeeper onderhoudt hij alle groenvoorzieningen op het complex.