Noodverordening tegen vreugdevuren

21-12-2018 112 Redactie

VLAARDINGEN - Burgemeester Annemiek Jetten heeft een noodverordening ingesteld om vreugdevuren tegen te gaan. Het is verboden op de weg kerstbomen, autobanden, pallets, brandbare en brandversnellende vloeistoffen en andere voorwerpen of stoffen te vervoeren en/of bij zich te dragen of anderszins voorhanden te hebben met het kennelijke doel deze op de weg te verbranden.

Houdt men zich niet aan de noodverordening, dan kan men bij overtreding - op grond van het Wetboek van Strafrecht - een gevangenisstraf van maximaal drie maanden krijgen of geldboete van € 4.150,-. De noodverordening geldt voor heel Vlaardingen van 21 december 2018, 14.00 uur tot woensdag 2 januari 2019, 10.00 uur. Iedereen is verplicht hieraan mee te werken.

Vreugdevuren

Op 8 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten met ingang van dit jaar geen ontheffingen meer te verlenen voor het organiseren van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Vlaardingen. De combinatie van open vuur en zwaar vuurwerk geeft grote veiligheidsrisico’s. Ook het kindervuur valt onder dit besluit.

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en politie geven al jaren aan dat de vuren zorgen voor onveilige situaties en geven dus ook negatief advies over het toestaan van die vreugdevuren. Ook dit jaar weer. De toenemende hoeveelheid zwaar vuurwerk, vergroot de risico’s.

Naast de verordening zijn er al extra maatregelen genomen, zoals cameratoezicht en extra inzet van politie en Toezicht en Handhaving.Gerelateerd