Bomen in Vlaardingen: twee kappen, één terug!

26-09-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het wordt er niet groener op in Vlaardingen. In 2009 werd onze stad nog de groenste van Nederland en in 2010 van Europa. Momenteel moet ook nog eens een groot deel van het Vlaardingse groen wijken aan de westkant voor de aanleg van een zesbaans-autosnelweg door de Hollandtunnel (Blankenburgtracé).

De fractie Boers maakt zich er druk over, en met hen ook andere Vlaardingers. Raadslid Tim Thiel stelde kort geleden nog wat vragen aan het college over het verdwijnen van het Vlaardingse groen, en met name de bomen. Deze week kwam het college met de antwoorden.

Vlaardingen kent een ‘bomenbestand’ van 28.000 bomen en daarvan verdwijnen er jaarlijks ruim 700. Over de periode 2015 tot en met 2019 waren dat er 3600. Bomen waarvoor een kapvergunning was afgegeven. De reden? Bomen worden natuurlijk ziek en ze hebben niet allemaal het ‘eeuwige leven’. Om te voorkomen dat ze een gevaar vormen worden ze dan gekapt. Dat geldt althans voor een deel van het bestand.

Voor die 3600 verdwenen bomen is slechts ongeveer de helft terug geplant. ,,Volledige compensatie is niet altijd mogelijk vanwege schaarste aan goede plantlocaties, diverse ruimtelijke ontwikkelingen of ongunstige groeiomstandigheden’’, aldus het college. Oh, en soms wordt er gewoon gekapt zonder dat er echt goed is gekeken of dat wel nodig was. Dat bleek bijvoorbeeld na een actie van Corrie Kortleven, voormalig raadslid voor GroenLinks. Kortleven ketende zich in Babberspolder vast aan een boom en het was mede door haar acties dat de gemeente de kap van enkele tientallen bomen in het gebied heroverwoog. Dat bleek inderdaad niet nodig, zo’n relatief massale kap.

De helft van de bomen die verdwenen de afgelopen vijf jaar, is dus niet teruggekeerd in de vorm van nieuwe aanplant. Met de ruimtelijke ontwikkelingen die ons nog te wachten staan is dat zorgwekkend. Er komt namelijk vooral asfalt (Blankenburg) en bedrijvigheid (Havengebied en Deltaweg) bij, naast veel meer woningbouw. Met het gemis van al die bomen wordt de luchtkwaliteit er ook niet beter op, zo constateert de Fractie Boers terecht.

Vanavond vergadert de raad om 20.00 uur over een voorstel voor een herinneringenbos . Waar elke inwoner die dat wil (en er een boom voor aanschaft) een boom kan planten.

 Gerelateerd