De mislukte vischtocht

04-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 4 april 1923: De mislukte vischtocht.

In september 1922 is het groot nieuws. De 'Labuan Mrak' vertrok vanuit Vlaardingen naar Java om in de Nederlandsch-Indische wateren de moderne visserij te introduceren. Een half jaar later is deze onderneming opnieuw in het nieuws maar minder gunstig. Het project is jammerlijk mislukt.

De Heer A. L. Versluijs, die als kapitein de Labuan Mrak van Vlaardingen naar Soerabaia bracht, deelt ons mede, dat hij met de mislukking van den eersten vischtocht van het scheepje niets te maken heeft. De kapitein was oorspronkelijk in de onderneming geïnteresseerd, maar bijzondere omstandigheden brachten hem er toe zich geheel uit de zaak terug te trekken. 

Van 9 December af heeft hij zich heelemaal niet meer met de leiding bemoeid. En de heer Versluijs was voorts niet aan boord, toen men ter visscherij uittrok. Bovendien is men daarbij niet te werk gegaan, zooals hij zich had voorgesteld te doen, en toen hij einde december voor het laatst aan boord kwam, stond het bij hem reeds vast dat de onderneming zou mislukken.

Het blijft intüsschen te betreuren, dat deze hoogst nuttige onderneming alweer moet worden opgegeven. De Java-Zee is zeer rijk aan visch, en de Labuan Mrak was voorzien van de meest moderne hulpmiddelen, zoodat deze volkomen mislukking aan niets anders mag worden geweten, dan aan onkunde van den leider, van het personeel, of wel van beiden.

En het ergste is, dat het zeer lang zal duren voor andere ondernemers de zaak opnieuw zullen durven aanpakken.

Gerelateerd