Einde Citymarketing in komende begroting

03-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,Citymarketing zal in de komende begroting niet meer als afzonderlijk budget voor komen. Er zal voor deze activiteiten, waar nodig, gekeken moeten worden binnen de andere bestaande budgetten.’’ Een opmerkelijke uitspraak van wethouder Ruud de Vries, immers de gemeenteraad zal zich nog in november over de begroting moeten buigen en uitspreken. De Vries deed zijn uitspraak tijdens de behandeling van het agendapunt Citymarketing, ofwel Stichting Stadspromotie Vlaardingen, op de oriënterende raadsvergadering van donderdag 2 oktober. De aanwezige Ton van der Steen, bestuurder van Woningstichting Samenwerking, riep aansluitend tijdens deze vergadering de raad op om toch alsjeblieft de benodigde € 100.000 te ‘vinden in de begroting’. De woningcorporaties zelf zullen per aanstaand jaar namelijk ook hun financiële bijdrage aan Citymarketing intrekken: wettelijk gezien is dit niet meer toegestaan. Woningcorporaties moeten zich aan hun kerntaken houden, dus het bouwen, verhuren en verkopen van woningen.

Susan van der Steen, de kwartiermaakster van Citymarketing, presenteerde ondertussen de tot nu toe geboekte resultaten. Hierbij benadrukte ze dat Citymarketing vooral het op langere termijn en consequent onder de aandacht brengen van een sterk imago van Vlaardingen is. ,,Er is vanaf maart 2013 eerst gewerkt aan de trots en de kracht van de stad zelf’’, aldus Van der Steen. ,,Zo werken we van binnen naar buiten.’’

Over haar rol in het geheel vertelde ze dat ze vooral ‘smeerolie was tussen de raderen’. Het bijeenbrengen van ideeën, mensen en initiatieven is daarbij de hoofdmoot. ,,Mijn rol is er één van achter de schermen en dat is moeilijk zichtbaar te maken.’’ Zichtbaarheid en effectiviteit waren juist de punten waar de nodige vragen vanuit de raad over gesteld werden. Hoe zit het bijvoorbeeld met het rendement van verschillende inspanningen, zoals het uitbrengen van een magazine over Vlaardingen? En wat is er terecht gekomen van de eerder gestelde doelen, zoals het creëren van een buitenzwembad (Krabbeplas?) of initiatieven om de Maasboulevard weer een plek te laten worden waar allerlei activiteiten plaatsvinden?

Van der Steen vertelde dat initiatieven als de Maasboulevard eerder in een vergevorderd stadium verkeerden, maar door het ontbreken van financiering het uiteindelijk niet gehaald hebben. Daarnaast meldde ze desgevraagd dat het VLD-Magazine niet alleen binnen maar ook ver buiten Vlaardingen verspreid is. Over de positieve effecten ervan voor Vlaardingen kon nog niets gemeld worden, immers Citymarketing is geen sprintje trekken, maar eerder een marathon lopen; ‘lange termijnwerk’ dus, aldus de kwartiermaakster.

De vraag naar de tot nu toe gemaakte kosten en de opbrengsten, ofwel de effecten voor Vlaardingen, bleef daarmee grotendeels onbeantwoord. Hoewel Susan van der Steen werd geprezen om het enthousiasme waarmee ze haar verhaal deed, kwam het volgens onder meer Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen over als 'lucht' en weinig 'wol'.  Met gebruikte termen als 'het maken van crosslinks' leek Van der Steen de raad onvoldoende te overtuigen.

Veel van de activiteiten van Citymarketing vinden nu al plaats bij de uitvoering van het Actieplan Wonen en het Actieplan Economie. Wat hiernaast tot nu toe gedaan lijkt te zijn, is het tonen van de dingen die we al wel wisten binnen Vlaardingen. Een voorbeeld: alle projecten zoals die in het onlangs uitgebrachte boekje ‘Community Lovers Guide to Vlaardingen’ zijn beschreven, krijgen al geregeld aandacht in de verschillende Vlaardingse media. Kortom, het is misschien verstandig om de huidige uitvoering van Citymarketing en de daarmee gepaard gaande visie op Vlaardingen nog eens opnieuw te bekijken.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date