Ertskranen Vulcaanhaven worden geen monumenten

05-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Langs de Vulcaanhaven staan twee ertskranen uit de jaren ‘50 die van cultuurhistorische waarde zijn. Rotterdam Bulk Terminals (RBT), de eigenaar van twee ertskranen, wil de ertskranen slopen, vanwege de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het Cuypersgenootschap, een stichting die zich inzet voor behoud van erfgoed, wenst dat de kranen worden behouden en heeft aan het college van B&W verzocht beide kranen een beschermde status te geven.

De haalbaarheid om de ertskranen een nieuwe bestemming te geven is op verzoek van de gemeente door een deskundig bedrijf onderzocht. De conclusie is dat behoud van de ertskranen op de huidige plek niet reëel is. Het terrein heeft een functie als industriële haven en dat  belemmert potentiële toekomstige publieksgerichte functies van de kranen. Het college heeft dan ook besloten om de twee ertskranen niet als gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De gemeente laat nog wel onderzoeken of, binnen de beperkte tijd die nog resteert, verplaatsing naar een andere locatie mogelijk is.

Gerelateerd