Historische straatnamen voor de Buitenplaats

12-03-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De straatnamen van De Buitenplaats Van Ruytenburch zijn bekend: Van Arenbergstraat, Het Louwelant, Kleine Buitenweide, Specerijenstraat, Ambachtsheerstraat, Luitenantstraat en Nachtwachtstraat. De nieuwe woonwijk komt vlakbij de voormalige buitenplaats ‘Het Hof' te liggen. Daarom is ervoor gekozen om de zeven straatnamen samen het verhaal van de buitenplaats van de ambachtsheren Van Ruytenburch te laten vertellen.

De straatnamen komen allemaal voor in het volgende verhaal: De ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht stichtten hier in 1611 hun buitenplaats 'Het Hof'. De grond langs de oostzijde van de haven die ambachtsheer Pieter van Ruytenburch (1562-1627) in dat jaar kocht van Karel van Arenberg (1550-1616), droeg de namen Grote Buitenweide en Het Louwelant of Kleine Buitenweide. De Amsterdamse Pieter Gerritsz. van Ruytenburch en diens vader Gerrit Jansz. (1529-1570) waren zeer vermogend geworden door hun handel in specerijen. Pieter's zoon, Wilhem van Ruytenburch (1600-1652), is wel de bekendste Vlaardingse ambachtsheer. Hij is het immers die in een geel zeemleren pak als luitenant van de Amsterdamse schutterij prominent staat afgebeeld op de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.

Naast de gebruikelijke verklarende korte onderschriften op de straatnaambordjes komen er in de toekomstige woonwijk borden met informatie over de geschiedenis van het gebied en een toelichting op de straatnamen.Gerelateerd