Ingezonden: Bitterzoete Afscheidsgroet

14-01-2020 Nieuws Marjoleine van Aperen

VLAARDINGEN - Op het vertrek van burgemeester Annemiek Jetten werd vanuit maatschappelijke en culturele organisaties divers gereageerd; reacties die doorgaans anders waren dan vanuit de politiek. Voormalig Stadsdichter Marjoleine van Aperen laat haar licht erover schijnen in een ingezonden stuk:

Wát een mensen !

En wát een lovende bemoedigende woorden werden er gesproken tijdens de afscheidsreceptie op 10 december jongsleden. En zó verdiend, wat mij betreft.

Dat onze Vlaardingse burgemeester van stel op sprong de wacht is aangezegd, kwam bij menig Vlaardinger en velen daarbuiten, afgaand op wat mij uit allerhande hoek ter ore kwam, als grote schok aan.

Na een kleine drie jaar burgemeesterschap werd door  het merendeel der Vlaardingse wethouders het vertrouwen in Annemiek Jetten opgezegd en restte voor haar geen andere stap dan met pijn in haar hart haar ontslag aan te vragen. Zo graag had zij zich nog jaren ingezet voor het welzijn van de Vlaardingers; het leeuwendeel der fracties echter, wilde niet meewerken aan haar nog zo vele plannen om de stad te laten floreren.

En waarom ?

Annemiek is op mij, tijdens de diverse ontmoetingen die ik met haar had, altijd als een zeer vriendelijk, openhartig, enthousiast, betrokken en bekwaam politicus op mij overgekomen: een burgemeester met hart voor haar stad die zeer bevlogen was.

Niet voor niets werd er door organisaties van allerhande kaliber vol lof over haar inzet en met ontsteltenis over vertrek gesproken. Er waren dankwoorden vanuit de welzijnssector, cultuurinstellingen, de politie en collega-burgemeesters. Het mag duidelijk zijn dat, wat er ook gezegd is,  zij onder meer op sociaal-maatschappelijk en cultureel vlak en met betrekking tot de veiligheid van Vlaardingen, een zeer gewaardeerde footprint heeft  achter gelaten.

Aftredend burgmeester zelve nam alle goeds dankbaar in ontvangst, samen met nog vele persoonlijke blijken van waardering.

Was ze een té frisse wind voor onze havenstad ? 

Beste Annemiek, als bamboe flexibel en sterk, ik wens je een behouden vaart. 

Marjoleine van Aperen

Stadsdichter Vlaardingen 2017-2019Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date