Reddingsplan Stadsgehoorzaal met professioneel theater

27-02-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Er lijkt weer hoop te zijn voor de Stadsgehoorzaal, waar door bezuinigingen het professionele theater volledig zou verdwijnen. Wethouder van Cultuur Cees Oosterom liet de gemeenteraad en pers in een verklaring afgelopen week weten dat er hard gewerkt wordt aan een reddingsplan:

,,Wij koersen op een Stadsgehoorzaal waarbij we twee hoofdfuncties onderscheiden: het tonen van professionele voorstellingen en het bieden van een podium aan amateurs. Om beide hoofdfuncties van het theater te laten draaien, is een operationeel team nodig. Wij voeren nu intensieve gesprekken om te komen tot een operationeel team, gevormd vanuit het bestaande Vlaardingse culturele veld’’.

Amateurvoorstellingen maar ook professioneel theater

In een gesprek met Vlaardingen24 vertelde wethouder Oosterom vooral bezig te zijn met de uitvoering van de motie van ONS Vlaardingen: ,,Het gaat dan met name om het deel waarin gevraagd wordt te kijken of er toch nog professioneel theater behouden kan blijven voor de Stadsgehoorzaal. Momenteel vinden er verschillende gesprekken plaats, waarbij we min of meer in een afrondende fase verkeren. Ik ben daarin bezig met een drietal pijlers: de amateurvoorstellingen zoals we die oorspronkelijk voor ogen hadden, maar ook de professionele pijler heeft aandacht en daar zijn nieuwe ontwikkelingen in. Welke dat zijn en om welke partij het gaat kan ik nu nog niet zeggen, dat zou maar verstorend kunnen werken op de onderhandelingen. Tenslotte zijn we bezig met de derde en ook belangrijke pijler, namelijk het samenstellen van een operationeel team om een en ander te kunnen laten draaien’’.

Uitsluitsel rond 21 maart

Hoe lang duurt het nog voor er definitief uitsluitsel komt over de toekomst van de Stadsgehoorzaal ? ,,Ik hoop rond 21 maart de gemeenteraad een aantal voorstellen te kunnen voorleggen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Daar zit ook de mogelijkheid van verkoop van de Stadsgehoorzaal bij, als één van de drie uitgewerkte opties. Nog even geduld dus, maar ik heb goede hoop op een goede oplossing’’, besluit Oosterom.Gerelateerd