Staatsbosbeheer gaat kappen in de Zuidbuurt

22-06-2021 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Staatsbosbeheer start in juli de boswerkzaamheden aan de Zuidbuurt in Vlaardingen. Er worden zieke essen verwijderd en bospercelen uiutgedund.

Tijdens het werk worden de rood gemarkeerde bomen weggehaald; dit zal een aantal weken in beslag nemen. In het volgende plantseizoen – december 2021 tot maart 2022 – worden bomen en struiken terug geplant; bos blijft hierdoor bos. Bij het terug planten wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, die bijdragen aan de duurzaamheid en biodiversiteit van het bos. Een deel van de nieuwe aanplant zal bestaan uit snelle groeiers, hiermee ontstaat al snel weer een gesloten bos.

Om de zes jaar vindt er groot onderhoud in plaats in de bospercelen aan de Zuidbuurt. Tijdens groot onderhoud worden door middel van machines de bospercelen opgeknapt. Er wordt licht, lucht en ruimte gecreëerd om zo de diversiteit in het bos te stimuleren en de duurzaamheid van het bos te optimaliseren. 

,,Tijdens groot onderhoud is het van belang om na te denken over een duurzaam en veilig behoud van het bos in de komende decennia'' aldus Staatsbosbeheer. ,,Doordat de meeste bospercelen zijn aangeplant met bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd, bereiken we dit doel alleen door bij te sturen en gefaseerd ruimte te maken in het bos. Zo kunnen er nieuwe boom- en struiksoorten worden bij geplant en ontstaat een grotere variatie in leeftijd en soorten. Het resultaat is meerdere lagen (hoogteverschillen) en een hogere biodiversiteit aan flora in het bos dat weer een thuis biedt aan verschillende diersoorten.'' 

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen en paden. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van het CBG de zieke essen weghalen en daar nieuw, gevarieerd en toekomstbestendig bos terug planten. Indien er gezonde essen worden aangetroffen worden deze gespaard.Gerelateerd