Zon in de (Indische) Buurt

02-06-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op zaterdag 11 juni hebben enkele buurtbewoners in de Indische buurt , samen met de gemeente en Minters de buurtactie “Zon in de Buurt” georganiseerd. De actie wordt gehouden in het deel Madoerastraat, Lombokstraat, Balistraat en Insulindesingel (westelijk), en heeft als doel om de buurt schoon te maken van zwerfafval. Het idee hierachter is, dat een schone wijk ook een veilige wijk is.

De initiatiefnemers hopen dat veel buurtbewoners met de actie zullen meedoen. Alle huizen in de betreffende straten krijgen een flyer in de bus die men kan ophangen om aan te geven dat men de actie steunt. Daarbij wordt een zakje gedaan met zonnebloempitten om zo de Zon in de Buurt te krijgen.

De gemeente en Minters steunen de actie en zorgen voor vuilknijpers, vuilniszakken en hesjes. Ook de politie is aanwezig met een politieauto, waar kinderen een kijkje in mogen nemen en op de foto mogen. Voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank en koek.

De buurtactie start om 11.00 uur op het kruispunt Madoerastraat – Balistraat en duurt tot uiterlijk 13.00 uur. Opkomst en deelname van de bewoners wordt natuurlijk enorm gewaardeerd.Gerelateerd