Stichting wil islamitische basisschool in Vlaardingen

19-02-2020 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – De Stichting Islamitische College (SIC) heeft de gemeenteraad verzocht om een islamitische basisschool te vestigen in Vlaardingen. Het college heeft de ontvankelijkheid van het verzoek getoetst. Het verzoek is tijdig ingediend en gaat vergezeld van een leerlingenprognose. Dat betekent dat het verzoek inhoudelijk kan worden behandeld.

Tot en met 2019 zijn er eerder zo’n zes pogingen gedaan om een islamitische basisschool van de grond te krijgen. De SIC heeft al twee islamitische basisscholen in Schiedam: El Furkan en Ababil. Het is de zevende keer dat de Stichting een aanvraag deed voor een islamitische basisschool in de haringstad.

De eerste poging was in 2003. Deze aanvraag werd afgewezen omdat de stichting niet aannemelijk kon maken dat er voldoende leerlingen zouden zijn. Een tweede poging in 2011 strandde op het ontbreken van de benodigde gegevens. De derde poging in 2012 strandde opnieuw op het criterium van het aantal te verwachten leerlingen en ook poging vier in 2017 sneuvelde om die reden. De vijfde poging in 2018 werd afgewezen omdat de SIC niet aannemelijk kon maken dat er ten opzichte van het jaar ervoor iets was veranderd.

Poging zes werd vorig jaar gedaan,  maar ook bij dat verzoek ontbrak weer een prognose van het aantal leerlingen. De SIC had tot 1 april 2019 om een dergelijke prognose alsnog naar de gemeente te sturen. Toen dat niet gebeurde werd de aanvraag verder ook niet in behandeling genomen. Dat gaat nu uiteindelijk wel gebeuren. Gerelateerd