Politiek: betere controle op geld voor fracties

08-09-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Moeten de politieke partijen in Vlaardingen hun ‘kasboeken’ openen voor controle vanaf 2014 of vanaf 2018. Dat was één van de vragen die min of meer ‘boven kwam drijven’ afgelopen week. Op donderdag 5 september startte het politieke seizoen weer met een raadsvergadering waarbij Marcel Kerkhof van de Onafhankelijke Socialisten/de Fractie Kerkhof met een voorstel kwam over de raadsvergoeding die alle fracties ontvangen.

Elke fractie ontvangt jaarlijks ruim 4600 euro. Daar komt nog een maandelijkse vergoeding van bijna 50 euro per raadszetel bovenop. Fracties dienen het geld dat zij niet gebruikt hebben, na afloop van het jaar terug te storten. De controle daarop blijkt echter niet zo goed te zijn geweest de afgelopen jaren en de vraag is of al dat geld wel goed is besteed.

De kwestie van politieke partijen en openheid over hun geldzaken werd vorig jaar september al eens eerder behandeld. Toen stelde Kerkhof, toen nog namens de SP, voor om een giftenregister op te zetten. Iedere partij/fractie zou daar dan giften van derden in op laten nemen. Dat voorstel was mede ingegeven door de giften in verkiezingstijd, en met name in 2018 aan ONS Vlaardingen. Door de SP werden kanttekeningen geplaatst bij een gift aan die partij van het bedrijf De Vries Speelautomaten. Beïnvloedde dat de politieke keuzes van ONS Vlaardingen? Dat voorstel werd unaniem aangenomen.

Op donderdag stelde Marcel Kerkhof over de fractievergoedingen: zijn die nodig, hoeveel is nodig en wat doen we ermee? Het is geld van de bewoners dus die hebben er recht op om te weten wat ermee gedaan wordt!

Uit verschillende hoeken kwamen verschillende meningen; openheid is prima, maar laten we vooral niet te ver terugkijken en liever vooruit. Dus misschien vanaf aanstaand jaar, of dit jaar, openbaar maken wat elke fractie doet met de vergoeding. D66 en de ChristenUnie/SGP hadden dat initiatief overigens al eerder genomen en stuurden de pers dit jaar al een overzicht op van hun inkomsten en uitgaven.

Sommige fracties stelden dat Kerkhof mogelijk rancuneus was richting het partijkader van zijn ‘oude partij’, de SP. Uit de kasboeken zou misschien weleens slecht nieuws voor de SP kunnen komen. Kerkhof bestreed dat, vertelde zelf nooit geld in handen te hebben gehad en was zelfs nog bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor die eerdere jaren. Koen Kegel van D66 vond vanaf 2018 ook prima, dus inclusief het lopend jaar. Kegel: ,,We kunnen er toch ook gewoon over stemmen in de raad? Dan weten we hoe ieder er over denkt.’’

Tim Thiel en Ron Boers van de Fractie Boers vonden verantwoording vanaf 2014 een prima idee. Thiel: ,,die verordening geldt al een paar jaar, ik snap niet waar de discussie over gaat.’’  Bij het onderzoek naar belangenverstrengeling in 2018 van ONS Vlaardingen (Thiel en Boers maakten daar toen nog deel vanuit)  werd overigens geen inzage gegeven in de partijboekhouding aan het bureau Integis, dat onderzoek deed. Een beetje boter op het hoofd had Thiel dus wel, zo leek het.

Het voorstel om de controle te verbeteren op fractievergoedingen en daarbij de afgelopen jaren ook ‘mee te nemen’ wordt bij één van de komende vergaderingen ingebracht en behandeld.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date