Categorieën

Service

'Sociale Dienstplicht voor mensen met bijstandsuitkering'

'Sociale Dienstplicht voor mensen met bijstandsuitkering'
Politiek

'Sociale Dienstplicht voor mensen met bijstandsuitkering'

  • Redactie
  • 17-08-2023
  • Politiek
'Sociale Dienstplicht voor mensen met bijstandsuitkering'
VLAARDINGEN – Voer een maatschappelijke dienstplicht in voor mensen met een bijstandsuitkering. Dat is een idee van raadslid Ron Boers van de fractie van HEEL DE STAD. Boers heeft een aantal vragen gesteld over het aantal mensen in Vlaardingen met een bijstandsuitkering, dat het hoogst in de regio is, maar dan rekenen we Rotterdam even niet mee. In absolute aantallen zijn het er in onze stad net iets minder dan 2300. Overigens zit Schiedam ook ongeveer op dat aantal.

Ron Boers geeft niet precies de oorzaak ervan aan, maar heeft wel een vermoeden: de forse voorraad sociale huurwoningen in de stad. ,,Ook heeft Vlaardingen meer alleenstaande ouders, dak- en thuislozen en statushouders, die kennen in zijn algemeenheid een grotere afstand tot de arbeidsmarkt’’, aldus Boers. Ondanks dat hij het ook niet precies weet, vindt Boers weer wel dat de afdeling binnen Stroomopwaarts die mensen uit de bijstand moet helpen opgeheven moet worden. ,,Laat deze mensen zinnige dingen gaan doen’’, zo zegt hij.

De oplossing om mensen weer op weg te helpen, naar een baan en inkomen, ligt voor Boers bij het invoeren van een maatschappelijke diensttijd: ,,HEEL DE STAD denkt als vorm aan dienstplicht met een opvoedende waarde. Niet iedereen in Nederland heeft een goede opvoeding genoten. Een sociale dienstplicht kan zorgen dat normen en waarden worden bijgebracht of geherwaardeerd’’.

Dat lijkt op een terugkeer naar oude tijden; in de 19-e eeuw was er bijvoorbeeld de Maatschappij van Weldadigheid en die wilde de armen door middel van arbeid op het land en in de vervening (veenkoloniën) heropvoeden. Daarbij werden er geregeld armen richting onder meer Veenhuizen gestuurd. Boers wil overigens niet de term ‘werkverschaffing’ hanteren maar: ,,dat heeft onze regio wel het Kralingse bos opgeleverd’’. Hij benadrukt dat er echter geen betaalde banen ‘verdronken’ moeten worden. Dat lijkt dan weer op de Melkertbaan. Dat was een initiatief om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en beperkt arbeidsperspectief via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. De Melkertbaan werd in 1994 ingevoerd en vernoemd naar de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ad Melkert.

Boers geeft er in zijn betoog echter een extra dimensie aan; de maatschappelijke dienstplicht kan goed zijn voor het heropvoeden van jongeren, en brengt ze normen en waarden bij. Of voor immigranten, die dan makkelijker inburgeren. Kortom, Boers ziet vooral voordelen. Hij besluit zijn betoog met een aantal vragen, vooral over ‘wat het nu allemaal kost’. De antwoorden wil hij dan  meenemen in de werkgroep Sociaal Domein. Het blijft op die manier vooral een idee want tot een initiatiefvoorstel vanuit HEEL DE STAD komt het (nog) niet.