Categorieën

Service

Adviescommissie: 'Plannen Rivierzone kwetsbaar voor overstromingen'

Adviescommissie: 'Plannen Rivierzone kwetsbaar voor overstromingen'
Nieuws

Adviescommissie: 'Plannen Rivierzone kwetsbaar voor overstromingen'

  • Redactie
  • 28-04-2022
  • Nieuws
Adviescommissie: 'Plannen Rivierzone kwetsbaar voor overstromingen'

Woningbouw in de Rivierzone is kwetsbaar voor overstromingen.

VLAARDINGEN - Het milieueffectrapport dat de gemeente Vlaardingen heeft opgesteld voor de ontwikkeling van de Rivierzonde is niet compleet, zo oordeelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. ,,Inzichten over klimaatrisico’s zijn sinds het opstellen van de plannen veranderd. Woningen dicht bij de rivier en de zee zijn kwetsbaar voor overstromingen.'' De Commissie, die op verzoek van de gemeente advies uitbracht, adviseert om de locatiekeuze en de inrichting van het gebied verder te onderbouwen met de actuele inzichten.

De herontwikkeling van de Rivierzone Vlaardingen tot een gemengd woon- en werkgebied levert risico’s op voor de waterveiligheid, maar ook kansen voor duurzame mobiliteit. Breng deze in beeld, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage In het gebied is er momenteel scheepvaart, industrie en wegverkeer. Die veroorzaken samen aanzienlijke milieuhinder voor de huidige en nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico’s en geluidhinder. Het milieueffectrapport is hier duidelijk over. De gemeente heeft maatregelen onderzocht om deze effecten te beperken. Ook na het nemen van die maatregelen blijft de milieuhinder hoog.

De herontwikkeling is een kans voor het stimuleren van fietsen en lopen. Werk dit beter uit in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Daardoor komen mogelijkheden in beeld om de leefomgeving te verbeteren, verkeersveiligheid te verbeteren, en geluidhinder en uitstoot van het verkeer te beperken. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de plannen. De gemeente neemt dat advies over en zal het aangevulde milieueffectrapport weer voorleggen aan de Commissie.