Categorieën

Service

Bewoners Indische Buurt zeggen 'nee' tegen betaald parkeren

Bewoners Indische Buurt zeggen 'nee' tegen betaald parkeren
Nieuws

Bewoners Indische Buurt zeggen 'nee' tegen betaald parkeren

  • Redactie
  • 14-12-2022
  • Nieuws
Bewoners Indische Buurt zeggen 'nee' tegen betaald parkeren
VLAARDINGEN - In de Indische Buurt blijft parkeren gratis. De gemeente heeft de bewoners gepolst en die zeiden in overgrote meerderheid 'Nee!'. ,,Er is onvoldoende draagvlak om betaald parkeren in te voeren in de Indische Buurt'', aldus de gemeente.

De gemeente nam diverse initiatieven om bij de bewoners de wensen te inventariseren. Er waren twee informatie-avonden en een webinar, er werden folders door de brievnebus gegooid en er was een enquête, In die enquete werd per deel van de wijk gekeken hoe de bewoners staan tegenover de invoering van betaald parkeren.

Het antwoord op die vraag laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De tegenstanders waren overal ruim in de meerderheid. In de Indische Buurt Oost waren nog de meeste voorstanders te vinden (34%) maar zelfs daar dus geen meerderheid (64% tegen, 2% geen mening). In de Engelsche Boomgaert blijkt 78% tegen de invoering van betaald parkeren en in de Indische Buurt West en Van Heutszpark en omgeving bedroeg het percentage tegenstanders zelfs respectievelijk 84 en 91.

In het Vlaardingse parkeerbeleid is opgenomen dat betaald parkeren alleen wordt ingevoerd als de meeste wijkbewoners het ook willen. De uitslag van de meting wijst uit dat in alle vier de deelgebieden van de Indische Buurt een meerderheid van de bewoners het invoeren van betaald parkeren niet wil. Daarom wordt nu geen betaald parkeren ingevoerd.