Categorieën

Service

Buurtbewoners in de kou in de Zomerstraat

Buurtbewoners in de kou in de Zomerstraat
Nieuws

Buurtbewoners in de kou in de Zomerstraat

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 22-09-2023
  • Nieuws
Buurtbewoners in de kou in de Zomerstraat

Voor en achterkant van de plek voor de appartementen op de Zomerstraat

VLAARDINGEN - Hoe wilt u dat Vlaardingen er in 2050 uitziet? Dat is de inzet van een niet zo heel uitgebreide enquête die de gemeente de afgelopen tijd online hield. Er worden zestien vragen gesteld waar je niet meer dan tien minuten voor nodig hebt. Het blijft daardoor wat oppervlakkig.

Een groep omwonenden van de Zomerstraat weet in ieder geval wel wat ze niet willen: 22 tot 25 appartementen op de plek waar nu nog een wat ouder gebouw staat op nummer 41. Met daarin cultureel centrum KOFA. Projectontwikkelaar Apex en de gemeente tekenden op 30 augustus een overeenkomst en de bedoeling is dat er ergens volgend jaar gesloopt en gebouwd wordt.

Het nieuwe appartementsgebouw wordt zo’n 13 meter hoog. Daarnaast worden er zo'n 11 volwassen bomen gekapt, die nu in de weg staan. Parkeren zou geen probleem moeten zijn, want wie er gaat wonen krijgt geen vergunning om op straat te parkeren; dat moet in een bijbehorende plek in de parkeergarage bij het Stadskantoor.


Wethouder enthousiast, maar buurt niet

Verantwoordelijk wethouder Ivana Somers verwachtte dat Vlaardingers het project enthousiast zullen ontvangen. Buurtbewoners rond de Zomerstraat zijn echter niet zo blij als voorgesteld wordt. Immers, er komen al aardig wat woningen bij in het Museumkwartier, op een steenworp afstand. Zomerstraat 41 mag dan wel een behoorlijke lap grond lijken, met 22 tot 25 appartementen wordt de wijk voller, drukker en duurder. ,,Dat zijn veel woningen op zo’n postzegel’’, aldus de buurtbewoners. En de appartementen zullen ongetwijfeld in een behoefte voorzien, maar de woningnood onder Vlaardingers wordt er niet echt minder om; die woningnood is er vooral onder de inwoners die minder te besteden hebben, met name starters en jongeren. En die kunnen al die mooie nieuwe woningen niet betalen.

Omwonenden vrezen ook voor een groeiende parkeerdruk. Weliswaar krijgen de appartementsbewoners geen parkeervergunning voor de straat ernaast, maar 50 meter verder kun je er gewoon gratis parkeren. Dag en nacht, en na 19.00 uur kan dat ook naast of achter je nieuwe appartement aan de Zomerstraat. Kortom, ze hebben er niet veel vertrouwen in, in de buurt.

Inmiddels zijn er al wel twee bijeenkomsten geweest. Op 14 maart en 27 juni dit jaar waren er avonden met de projectontwikkelaar, en enkele ambtenaren. Die projectontwikkelaar had al eerder flyers laten verspreiden, maar wat doe je als je een mooie folder krijgt over nieuwe huizen? De meeste buurtbewoners legden die bij het oud papier. Ze realiseerden zich nog niet dat er ‘om de hoek’ gesloopt en gebouwd zou worden. ‘Dat verdiende inderdaad de schoonheidsprijs niet’, zo was de reactie van de projectontwikkelaar. Er volgde toen een meer officiële uitnodiging voor de twee bijeenkomsten. Maar die hebben verschillende zorgen nog niet weg kunnen nemen.


SP en PvdA kritisch naar college over inspraak

De buurtbewoners voelen zich tot nu toe niet serieus betrokken bij de bouwplannen in hun buurt, terwijl de gemeente van mening is dat aan alle voorwaarden voor een omgevingsvergunning is voldaan. De inspraak rondom het complex werd georganiseerd door de projectontwikkelaar zelf, en hierover hebben inmiddels de SP en de PvdA vragen gesteld aan het college. ,,Deze ontwikkelaar heeft een direct financieel belang bij de doorgang van het project’’, aldus Maurice van Beers van de SP en Stefanie Solleveld van de PvdA. ,,Dit is in lijn met de nieuwe omgevingswet. De gemeente bepaalt echter hoe de participatie wordt getoetst. De gemeente hoort daarbij spelregels op te stellen en te beschrijven wat een goed participatieproces is’’. Tenslotte vragen Van Beers en Solleveld of het college bereid is in overleg te gaan met de omwonenden van het nieuwe complex voor een eerlijk inspraakproces. Dat lijkt er tot nu toe onvoldoende geweest te zijn, en zo wordt het ook ervaren door een groot deel van de buurt.