Categorieën

Service

Gemeente bezuinigt miljoenen: 'met minder geld betere zorg'

Gemeente bezuinigt miljoenen: 'met minder geld betere zorg'
Politiek

Gemeente bezuinigt miljoenen: 'met minder geld betere zorg'

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 27-06-2021
  • Politiek
Gemeente bezuinigt miljoenen: 'met minder geld betere zorg'
VLAARDINGEN – Efficiënter en effectiever werken en dan voor minder geld. Een doorsnee beleidsmedewerker of communicatieadviseur kent de terminologie wel waarmee bezuinigingen doorgevoerd moeten worden en verwerkt die dan in een bijgevoegd persbericht of interne memo. Afgelopen week presenteerde wethouder Jacky Silos in zo’n bericht de bezuinigingen binnen het sociaal domein, ofwel alles wat met zorg & welzijn te maken heeft. Het gaat daarbij om het schrappen van ruim 3,5 miljoen euro en in een Uitvoeringsplan van 30 pagina’s (inclusief het bijbehorend memo) werd uitgelegd ‘hoe en wat’.

Vlaardingen heeft misschien wel geld overgehouden op de Begroting van 2020 maar dat is niet structureel. Dus werd er eerder ‘in ronde tafelsessies verkend welke maatregelen getroffen konden worden om ombuigingen te realiseren’. In het gepresenteerde Uitvoeringsplan wordt daarnaar verwezen en ook naar waarmee al gestart is in 2021: minder mensen kunnen de Rotterdampas krijgen en het afschaffen van een regeling waarbij tegen een gereduceerd tarief extra huishoudelijke hulp kon worden ingekocht.  

De hoge kosten van bijvoorbeeld Jeugdzorg moeten lager, dus moet er nog meer nadruk komen op voorlichting en preventie. In verschillende huisartsenpraktijken worden daarom Jeugdondersteuners geplaatst die gaan voorkomen dat problemen echt uit de hand gaan lopen waarbij kinderen dure zorg nodig hebben. Bij voormalig wethouder van Financiën Arnout Hoekstra kwamen we die nadruk op meer investeren in preventie en vroeghulp al eerder tegen. Wat daarmee gebeurd is?

En er gaat meer geïnvesteerd worden in mantelzorgers en vrijwilligers. Die kosten natuurlijk nog geen fractie van wat een professional verdient. Met een investering van jaarlijks €10.000 in vrijwilligers in de wijkteams wordt er structureel bijna €140.000 bespaard, aldus het Uitvoeringsplan. En als we de bureaucratie in bepaalde processen schrappen dan ‘harken’ we daar ook nog eens €75.000 mee binnen:

,,In de huidige werkprocessen is naar verwachting op verschillende plekken nog efficiencywinst te behalen. Er zit met andere woorden nog verspilling in het werkproces. Door deze verspillingen te identificeren en vervolgens te elimineren verbeteren we de dienstverlening, verhogen we het werkplezier en verlagen we de kosten.’’ (Uitvoeringplan Sociaal Domein 2022)

Kortom, de plannen van de gemeente en haar college hebben een hoog ‘als-dan’ gehalte, waarbij verondersteld wordt dat elke voorgestelde maatregel een (vrijwel) gegarandeerd positief effect heeft op de kosten. Het is het zwakke punt van veel bezuinigingen die de gemeente doorvoert: het ‘jezelf rijk rekenen’. Dit fenomeen kwam al eerder naar voren bij de presentatie onlangs van de plannen voor de Binnenstad En bij de komst van binnenstadsmanager Jan Traats in 2016 was dat ook het geval: nu zou het allemaal goed komen. Sprookjes bestaan echter niet, behalve in de gemeente Kaatsheuvel.