Categorieën

Service

Gemeenteraad: ‘Zinloos debat over een gelopen race’

Gemeenteraad: ‘Zinloos debat over een gelopen race’
Politiek

Gemeenteraad: ‘Zinloos debat over een gelopen race’

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 31-03-2022
  • Politiek
Gemeenteraad: ‘Zinloos debat over een gelopen race’
VLAARDINGEN – De geschiedenis herhaalde zich vanavond in de raadsvergadering van Vlaardingen. In 2019 was het college vleugellam door het vertrek van Arnout Hoekstra in 2018, de bedoeling was een zetel in Europa voor de SP, en het ontslag van Frans Hoogendijk, toen wethouder, in maart 2019. Er kon toen nog maar op 9 zetels gerekend worden en er moesten dus ‘partijen bij’ in de coalitie en het college. GroenLinks, het CDA en de VVD nodigden D66 en Leefbaar Vlaardingen uit en zo kon er verder worden bestuurd. Drie jaar geleden werd die nieuwe coalitie voorgesteld door twee informateurs van de VVD en GroenLinks, respectievelijk Eric van der Burg en Roel van Gurp. Van der Burg is overigens inmiddels ‘gepromoveerd’ en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Vanavond werden in de raadsvergadering weer twee informateurs naar voren geschoven, van de VVD en GroenLinks: Boudewijn Revis (VVD) en Bert van Alphen (GroenLinks). Een beproefd recept voor een nieuwe coalitie, zo lijkt het.

In de startblokken om te besturen staan de VVD, GroenLinks en Leefbaar Vlaardingen, elk met vier zetels. Die worden aangevuld door het CDA met drie zetels, en D66 en de ChristenUnie/SGP met elk twee zetels. Zes partijen dus die samen 19 zetels hebben en dat is een meerderheid van de in totaal 35 zetels. Dat had één partij minder kunnen zijn, en 1 zetel meer, als de eerste drie genoemde partijen de samenwerking met de SP en ONS Vlaardingen ‘zagen zitten’. Maar dat is uitgesloten, de verschillen zijn te onoverbrugbaar, aldus fractievoorzitter Ruben van de Zande van de VVD. Hij refereerde daarbij terloops ook nog even aan de opstelling van ONS Vlaardingen toen ‘hun wethouder’, Frans Hoogendijk, het veld moest ruimen in 2019. Maar echt er op ingaan wilde hij dan ook weer niet, ‘want Vlaardingen heeft problemen en die moeten opgelost worden’.  

Hoekstra, die met de SP weer helemaal terug is met 4 zetels, na de eerdere coupe van de fractie Kerkhof in 2019, vond het debat vanavond volkomen zinloos; de partijen waren er immers met elkaar al uit wie de coalitie gaan vormen. Maar hij keek dan wel weer uit naar de samenwerking van die nieuwe coalitiepartijen en ook met de oppositiepartijen.

In totaal zijn er nu 14 partijen in de raad, en dat waren er evenveel als waar we mee eindigden in de vorige raad, maar het blijft een groot aantal op ‘slechts’ 35 zetels. En dan moeten de ruzies, scheuringen en afscheidingen nog plaats hebben. Voor DENK, Stadsbelangen, Beter voor Vlaardingen en Heel de Stad is dat wat moeilijk want dat zijn 4 eenpersoonsfracties, allen wel weer afkomstig van oorspronkelijk andere partijen. Die ‘eenpitters’ hebben hooguit een steunraadslid naast zich. Daar werden er overigens vanavond nog een paar van geïnstalleerd waaronder Frank Maarleveld. Of Maarleveld zijn nevenfuncties opgeeft, nu hij een partij in de raad vertegenwoordigd, is afwachten; hij  is namelijk beheerder van de Facebookpagina Vlaardingen Veilig en schrijft regelmatig als journalist voor De Vlaardinger. Mooie podia om standpunten naar voren te brengen maar dat lijkt ook lastig verenigbaar met het politieke ‘handwerk’.

Met 6 partijen in de beoogde coalitie zullen er geen 6 wethouders aangesteld worden, zo is de verwachting. Hoe de twee ‘kleintjes, D66 en de ChristenUnie/SGP beloond zullen worden? ''Hoe zal het college in Vlaardingen dat zichzelf regenboogstad noemt en LHBTI+ vriendelijk wil zijn het doen met een partij die haar visie baseert op de Statenbijbel?''Zo vroeg Arnout Hoekstra zich hardop af vanavond.

Uiteindelijk werd het voorstel om de twee informateurs van de VVD en GroenLinks te benoemen aangenomen met een ruime meerderheid. Een motie van Ron Boers van Heel de Stad om alles rondom de vorming van een nieuw college/coalitie ‘zoveel mogelijk openbaar te behandelen werd door een iets kleinere meerderheid verworpen.