Categorieën

Service

Haalt het Zomerterras 2024?

Haalt het Zomerterras 2024?
Nieuws

Haalt het Zomerterras 2024?

  • Redactie
  • 17-10-2023
  • Nieuws
Haalt het Zomerterras 2024?

VLAARDINGEN - Het voortbestaan van het Zomerterras is in gevaar. Alles is duurder geworden, en de laatste twee jaar is er alleen maar verlies geleden. Het, overigens onbezoldigde, bestuur van (stichting) het Zomerterras heeft de noodklok geluid en een brandbrief geschreven naar de gemeenteraad. Qua timing een goede zet, want binnenkort wordt er gesproken over de Begroting en daar worden de financiële besluiten genomen.

Elk jaar start de organisatie met een financieel gat van €250.000, en dat moet terugverdiend worden met onder meer de kaartverkoop voor het discoterras en de omzet van de horeca op het terrein. Dat lukte eerder wel, maar de laatste twee edities draaiden verlies. Een extra regenachtige dag kan zomaar tienduizenden euro’s aan broodnodige inkomsten schelen.

Hogere kosten qua veiligheid, de inhuur van specialisten om aan allerlei wettelijke vereisten te voldoen, en nog meer andere kosten maken het moeilijker om het Zomerterras in haar huidige vorm te handhaven. Grotere ‘broers’ als Parkpop hebben de stekker er al uit getrokken. Daar komt nog eens bij dat de bestuursleden formeel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verliezen. Dat moet anders, zo vindt het bestuur van het Zomerterras, want onder de huidige omstandigheden rest er niets anders dan af te treden. En dat betekent het einde van het festival dat zich nu nog uitstrekt over drie weekenden in augustus.

De gemeenteraad wordt gevraagd ‘mee te denken’ over oplossingen; aanbevelingen vanuit een gezamenlijke werkgroep bijvoorbeeld, om het Zomerterras te handhaven en ook andere gratis festivals in Vlaardingen. Daarnaast spreekt het bestuur van het Zomerterras zich uit voor een waarborgfonds / calamiteitenfonds om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Tenslotte wordt gevraagd om een hoger budget, meer subsidie, om de stijgende kosten voor de komende jaren (vanaf 2024) te dekken.

In voorgaande jaren trok het Zomerterras al eens eerder aan de bel, onder meer in 2018. Toen moest er 17.000 euro extra bij, bovenop de eerder toegekende subsidie van €46.000 vanuit de gemeente. Afgesproken werd dat stichting Het Zomerterras geld wat over was aan het eigen vermogen mocht toevoegen. Dat heeft echter niet geholpen om het hoofd boven water te houden. Of het Zomerterras te handhaven is in haar huidige vorm, drie maal drie dagen over drie weekenden verspreid, is ook de vraag.