Categorie├źn

Service

Jacht op huisjesmelkers succesvol

Jacht op huisjesmelkers succesvol
Nieuws

Jacht op huisjesmelkers succesvol

  • Redactie
  • 03-08-2022
  • Nieuws
Jacht op huisjesmelkers succesvol
VLAARDINGEN – Wie zijn huis ‘volpropt’ met arbeidsmigranten loopt steeds meer het risico om gepakt te worden. Illegale (onder)verhuur en het zonder vergunning splitsen van woningen in meerdere eenheden om te verhuren worden sinds februari 2022 aangepakt door een speciaal interventieteam. Daarbij wordt ook gekeken naar alles wat te maken heeft met (mogelijke) uitbuiting van arbeidsmigranten en mensenhandel (inclusief prostitutie). Het nieuwe interventieteam werkt nauw samen met onder meer de Vreemdelingendienst, de Belastingdiensten de Arbeidsinspectie.  

Sinds februari zijn er 53 adressen in Vlaardingen bezocht en in vrijwel alle gevallen (95%) was er sprake van misstanden of (ernstige) overtredingen en/of strijdigheden met het bestemmingsplan en/of bouwbesluit. In de praktijk is er gewerkt met aanwijzingen, tips of meldingen van ernstige woonoverlast op basis waarvan onderzoek is gedaan.

De pandeigenaren zijn inmiddels aangeschreven en krijgen formeel eerst de mogelijkheid met een zienswijze te komen. Het gaat dan om bezwaar kunnen maken tegen wat het interventieteam als misstand of overtreding heeft aangemerkt. Daarna wacht er een ‘last onder dwangsom’; als de pandeigenaren de situatie niet herstellen binnen een bepaalde termijn dan volgt er een zekere boete. Inmiddels is er in zeven gevallen al daadwerkelijk een last onder dwangsom opgelegd.