Categorie├źn

Service

Onrust over ontwikkeling nieuwbouw Kethelweg

Onrust over ontwikkeling nieuwbouw Kethelweg
Nieuws

Onrust over ontwikkeling nieuwbouw Kethelweg

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 27-01-2023
  • Nieuws
Onrust over ontwikkeling nieuwbouw Kethelweg
VLAARDINGEN - ,,Sinds mijn aantreden als wethouder krijg ik van de Vlaardingers de meeste vragen over dit project. Het leeft echt in de wijk, maar ook in heel de stad.''  Inmiddels is het bijna drie jaar geleden dat wethouder Ivana Somers deze woorden uitsprak, in juli 2020. Ze deed dit ter gelegenheid van het tekenen van een overeenkomst over nieuwbouw op het terrein van de voormalige Opel-garage van Van der Kooij aan de Kethelweg. Sindsdien lijkt er geen schot te zitten in de ontwikkeling van het gebied, terwijl de start van de bouw van nieuwe woningen aangekondigd was voor 2021. De wethouder zelf heeft haar mond vol over nieuwe woningen in de stad, maar over het Van der Kooijterrein zwijgt ze in alle talen. De wijkbewoners willen nou weleens weten waar ze aan toe zijn en het Bewonersplatform Oud-Ambacht stuurde deze week een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin laten zij hun verontrusting blijken:

,,Lange tijd al bestaan er plannen om te gaan bouwen op het voormalige van der Kooij terrein. We hebben daar als bestuur van het bewonersplatform Oud Ambacht (BPOA) ook met mevrouw Somers eerder over gesproken. We maakten ons toen en we maken ons nog steeds zorgen over de voortgang van en de communicatie rond het hele proces. Communicatie is er namelijk niet of nauwelijks. Dat doet wat met het vertrouwen van de buurtbewoners. Des te meer, omdat de panden zichtbaar achteruit gaan en een plek is geworden voor allerlei ongewenste activiteiten. Dit zorgt voor onrust en een onveilig gevoel.’’

De wijkbewoners schetsen vervolgens het officiële inspraaktraject dat begin 2022 start, veel later dan verwacht, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Doorgaans gaat het hierbij om bezwaren, of aanvullende voorstellen, op ingediende plannen. De gemeente stuurt uiteindelijk in september 2022 een berichtje waarin aangegeven wordt dat het allemaal net wat langer gaat duren: ,,De beoordeling en beantwoording van de zienswijzen neemt meer tijd in dan gedacht.’’ Maar er komt snel antwoord, zo wordt er beloofd: ,,Wij streven naar bestuurlijke besluitvorming van het bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus, waar de nota van zienswijzen onderdeel van uitmaakt, aan het einde van het jaar/begin volgend jaar. Naar alle waarschijnlijkheid vindt op donderdag 1 december de beeldvormende raadscommissie plaats. Tijdens die vergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Tegen die tijd ontvangt u hierover bericht.’’

Sindsdien is er een radiostilte, waarbij uiteindelijk ook nu weer het initiatief genomen wordt door de wijk, en niet door de gemeente zelf, om hierover te communiceren. Met het pand en het terrein gaat het niet goed: ,,Het pand verloedert zichtbaar,'', aldus de wijkbewoners. ,,Er zijn al vele ruiten in getikt. Er zitten groepen jongeren, daklozen, er wordt soms gedeald enz. Dit stuk van de wijk wordt een aantrekkelijke plek voor duistere zaken. Samen met de eveneens aan het verloederen stadsboerderij, iets voorbij de voormalige garage, zorgt dit voor een onveilig gevoel. Wanneer gaat er iets gebeuren en minstens zo belangrijk: wanneer wordt er gecommuniceerd met de indieners van de zienswijzen?’’

De gemeente werft al langere tijd nieuwe medewerkers met de slogan "Jij verdient je eigen straat" . Die straat is dan niet de Kethelweg of het aangrenzende Bordesplein.