Categorieën

Service

ONS Vlaardingen: 'Vraagtekens bij opvang statushouders'

ONS Vlaardingen: 'Vraagtekens bij opvang statushouders'
Politiek

ONS Vlaardingen: 'Vraagtekens bij opvang statushouders'

  • Redactie
  • 23-08-2023
  • Politiek
ONS Vlaardingen: 'Vraagtekens bij opvang statushouders'
VLAARDINGEN - Alle Nederlandse gemeenten hebben de verplichting statushouders op te nemen en te huisvesten. Voor Vlaardingen zijn dat in de tweede helft van dit jaar 139 individuen. ONS Vlaardingen vindt die opgave opmerkelijk, omdat het kabinet juist over de asielcrisis gevallen is. Fractievoorzitter Frans Hoogendijk merkt daarbij ook op dat in Rotterdam plannen zijn voor een alternatieve huisvesting, op een cruiseschip, voor asielzoekers en/of statushouders. Rotterdam zou hierbij zo’n 500 plaatsen bestemd hebben voor randgemeentes, waaronder dus Vlaardingen. Hoogendijk wijst er aansluitend op dat hier misschien voldoende mogelijkheden liggen om de 139 statushouders te huisvesten op dat schip. Hij heeft er een aantal vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Allereerst vraagt Hoogendijk of er inderdaad gesprekken zijn geweest tussen Vlaardingen en Rotterdam hierover. Daarbij haalt hij aan dat Vlaardingen al honderden Oekraïners opvangt, en of dat dan niet effect heeft op de opvang van nog eens 139 statushouders in Vlaardingen. ,,Wat is het standpunt van het collega hierin’’, zo vraagt Frans Hoogendijk. ,,Is er wel voldoende huisvesting om aan de doelstelling te voldoen (opvang 139 statushouders), en komen andere kwetsbare groepen dan niet in de knel?’’

Diverse gemeenten lijken inmiddels hun beleid van opvang van asielzoekers en statushouders binnen de eigen gemeentegrenzen aan te passen op de eigen (on)mogelijkheden. Zo hanteert Rotterdam een quotum, en is er in Hoekse Waard een voorstel om sociale huurwoningen eerst toe te wijzen aan inwoners met een urgentieverklaring en pas daarna aan statushouders. Hoogendijk wil daarbij van het eigen college weten hoe die hiertegenover staan. En ook of en hoe het college haar eigen inwoners gaat informeren over de aanpak van de huisvestingsuitdaging. ,,Bestaan er plannen om deze communicatie te intensiveren als dit momenteel nog niet gebeurt?’’, aldus Hoogendijk namens ONS Vlaardingen.

Hoe het college zal antwoorden is nog even afwachten. Over de verplichte opname van statushouders, en de toegewezen aantallen, was burgemeester Bert Wijbenga in ieder geval duidelijk vorig jaar: ,,Gemeenten die geen of onvoldoende statushouders huisvesten, moeten daarvan de consequenties voelen.'' Dat vertelde Bert Wijbenga in een interview in Binnenlands Bestuur. ,,Een financiële korting en desnoods 'naming en shaming'.''