Categorieën

Service

Veel problemen verwacht rond verplichte opvang asielzoekers

Veel problemen verwacht rond verplichte opvang asielzoekers
Politiek

Veel problemen verwacht rond verplichte opvang asielzoekers

  • Redactie
  • 13-03-2024
  • Politiek
Veel problemen verwacht rond verplichte opvang asielzoekers

Nog een soort Mrija voor asielzoekers in Vlaardingen? Maar waar dan?

VLAARDINGEN - Burgemeester en wethouders verwachten dat de opvang van asielzoekers in Vlaardingen nogal wat problemen met zich gaat meebrengen. Nu de Spreidingswet van staatsecretaris Eric van der Burg is aangenomen, wordt langzaam maar zeker duidelijk wat er van Vlaardingen zal worden gevraagd. De raming komt voorlopig uit op de opvang van 351 asielzoekers. In november van dit jaar moet duidelijk worden hoe de verdeling van asielzoekers over het land er precies gaat uitzien. Tot die tijd neemt het stadsbestuur van Vlaardingen geen onomkeerbare besluiten. Afwachten is voorlopig het devies. Wel wordt geïnventariseerd wat de opdracht voor de stad gaat betekenen en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Dat er tal van knelpunten opdoemen is nu al duidelijk. In theorie hoeft Vlaardingen alleen huisvesting te regelen, de overige zaken zijn voor het COA (Centraal Orgaan Asielopvang). Er zijn bij het gemeentebestuur echter grote twijfels of het COA zijn verplichten wel gaat nakomen. ,,Dit is een risico op basis van de ervaringen met COA van de afgelopen jaren'', aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. ,,Het risico is dat gemeente Vlaardingen dan alsnog zelf zorg moet dragen voor de immateriële diensten (toezicht, zorg, dagbesteding etc.) om een leefbare opvang te kunnen waarborgen.  De opvang van derdelanders die nu in Mrija verblijven, is vanaf maart 2024 ook een COA-verantwoordelijkheid. COA komt deze afspraak vooralsnog niet na'', geven B&W als voorbeeld.

Maar ook de huisvesting zelf zorgt voor hoofdbrekens. Voor de locaties die er zijn, zijn vaak al woningbouwplannen in uitvoering. Ook de zorg voor de asielzoekers is een knelpunt. ,,Is de Vlaardingse (huisartsen)zorg nog wel toereikend als er nog meer opvang gerealiseerd gaat worden? De signalen zijn er al dat de (huisartsen)zorg nu al niet meer voldoende de benodigde capaciteit kan leveren in de stad.'' tel daar bij op dat de druk op het onderwijs fors kan toenemen. Met name het onderwijs aan asielzoekers van twaalf tot achttien jaar in zogenaamde Internationale Schakel Klassen (ISK) staat nu al zodanig onder druk dat een extra opgave bijna onmogelijk lijkt.

Tenslotte geeft het Vlaardingse Stadsbestuur aan dat het verwacht dat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers onder de Vlaardingse bevolking beperkt zal zijn.