Categorieën

Service

Asielzoekers: 'Onderbuikgevoel' tegenover 'het is even genoeg'

Asielzoekers: 'Onderbuikgevoel' tegenover 'het is even genoeg'
Politiek

Asielzoekers: 'Onderbuikgevoel' tegenover 'het is even genoeg'

  • Redactie
  • 28-03-2024
  • Politiek
Asielzoekers: 'Onderbuikgevoel' tegenover 'het is even genoeg'

VLAARDINGEN - ‘Vlaardingen zit aan haar taks’. Dat was de samenvatting van het betoog dat raadslid Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen hield in de raad; daarbij ging het over de spreidingswet, waarbij er mogelijk 351 asielzoekers in Vlaardingen opgevangen moeten worden. Er lijnrecht tegenover stond Neill Voorburg van GroenLinks, die vooral feiten en cijfers wilde zien, en niets moest hebben van wat hij ‘het onderbuikgevoel’ noemde. ‘Rechts-populistische taal van mensen die de Wilders-stem willen winnen in Vlaardingen’, zo vond Voorburg.

Het ging vanavond vooral over de moties die waren ingediend naar aanleiding van de mogelijke komst van honderden asielzoekers naar Vlaardingen. Over de druk op de sociale voorzieningen, het onderwijs en huisvesting, en over wat dat betekent voor wie hier al wonen. ‘Niemand vindt dat er dan maar geen zorg moet zijn voor ontheemden’, zo sprak raadslid Stefanie Solleveld. ‘Maar in één van de brugklassen die ik lesgeef zit een 15 jarige jongen uit Oekraïne, die daar noodgedwongen zit: omdat de voorzieningen nu al niet meer toereikend zijn’.

Al met al werd er nergens opgeroepen om de wet, aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer, te overtreden, of zelfs maar te negeren. Dat vond Roel Veugelers van het CDA dan weer wel, maar hij kon dat niet echt hard maken toen hij er vragen over kreeg. Er werden vooral zorgen geuit, gevraagd om de staatssecretaris van die zorgen op de hoogte te brengen. En over de vraag of andere gemeentes niet meer plek hadden dan Vlaardingen, waar het COA afgelopen week al vijftien kamers in het Ibishotel heeft gehuurd waarin het statushouders wil onderbrengen. Maar waar ook al zo’n duizend Oekraïners in de wijk Mrija zijn opgevangen.

Voor Neill Voorburg van GroenLinks is iedereen welkom, waar je ook vandaan komt, en wie je ook bent. Of je nou verhuisd bent of gevlucht, zo sprak hij uit. Raadslid Arnout Hoekstra van de SP betoogde daarentegen dat we niet maar de hele wereld op moesten vangen. Maar hij benadert de problemen met huisvesting of voorzieningen onafhankelijk van de komst van asielzoekers. ‘Opvangen vanuit barmhartigheid maar ook de problemen met huisvesting voor onze eigen woningzoekenden oplossen’, zo betoogde Hoekstra.

Tussendoor kwam ook nog de ‘maidenspeech’ van de zojuist geïnstalleerde Jos van Rij, die nu in zijn eentje de PvdA in de raad vormt. Het bijzondere van die eerste redevoering is dat er niet geïnterrumpeerd wordt, en ook geen vragen gesteld door andere raadsleden. En altijd volgt er applaus, ongeacht wat je zegt; de Donald Duck citeren krijgt dus net zoveel waardering als het uiten van je politieke standpunt.

Het laatste woord was aan het college en verantwoordelijk wethouder Ivana Somers vroeg om haar niet op pad te sturen met een ‘Mission Impossible’. Ze zal doen wat mogelijk is om de Vlaardingse belangen te behartigen, maar ‘er zijn zoveel andere gemeenten in de regio die ook het nodige doen’. Het collegestandpunt is dat Vlaardingen niet achter aansluit, maar alvast de mogelijkheid voorbereidt van de (mogelijke) komst van de genoemde aantallen asielzoekers.

Uiteindelijk haalde geen van de ingediende moties de eindstreep. Hoe het komend jaar eruit ziet met betrekking tot asielzoekers in Vlaardingen is nog gissen.