Categorieën

Service

Persoonlijke gegevens niet privé bij gemeente

Persoonlijke gegevens niet privé bij gemeente
Nieuws

Persoonlijke gegevens niet privé bij gemeente

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 15-11-2017
  • Nieuws
Persoonlijke gegevens niet privé bij gemeente
VLAARDINGEN - ,,Via de gemeente hebben we namen en adressen ontvangen van ouders van jonge kinderen, waaronder die van u’’. Een Vlaardinger stond er wel even van te kijken toen hij kort geleden een brief kreeg van de Universiteit Leiden met deze boodschap. Verstrekt de gemeente Vlaardingen ongevraagd gegevens van haar inwoners aan anderen zonder hier toestemming voor te vragen? Dat verstrekken van gegevens gebeurt inderdaad, zo bleek bij navraag op het stadhuis.

Een woordvoerder van de gemeente: ,,Het is een gemeente toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken als de gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Mensen worden bij de eerste registratie in de BRP (Basis Registratie personen, ofwel de burgerlijke stand) geattendeerd op het recht van geheimhouding van hun persoonsgegevens. Dit staat vermeld op het inlichtingenformulier. Verder informeren wij inwoners over dit recht door erover te berichten op onze website, en herhaaldelijke publicaties in onder andere het katern Gemeentenieuws en via social media.'' 

Ouders die de geboorte van een kind aangeven, geven dus bijna ongemerkt toestemming aan de gemeente om deze gegevens te delen met anderen, tenzij zij expliciet aangeven dat zij dat niet willen. Tot enige jaren terug was het verlengen van een abonnement ook gebaseerd op het uitgangspunt ‘als je geen nee zegt dan ga je akkoord’. En zo zat je dan vaak langer dan gewenst vast aan iets wat je niet wilde. In de commercie, bij abonnementen en jaarcontracten bijvoorbeeld, is dat afgeschaft: tegenwoordig moet je expliciet toestemming geven en anders kun je er op elk moment vanaf. Bij de gemeente werkt dat dus niet zo, je moet een extra formulier invullen waarin je aangeeft dat je gegevens niet met anderen gedeeld mogen worden. Een werkwijze die niet meer van deze tijd lijkt en waarbij uw gegevens gewoon door anderen ingezien en gebruikt worden.