Categorieën

Service

Spelen en leren in het groen op speelplein bij IKC ’t Palet

Spelen en leren in het groen op speelplein bij IKC ’t Palet
Onderwijs

Spelen en leren in het groen op speelplein bij IKC ’t Palet

  • Redactie
  • 08-06-2021
  • Onderwijs
Spelen en leren in het groen op speelplein bij IKC ’t Palet
VLAARDINGEN - Sinds een aantal maanden maakt een deel van de kinderen van IKC ’t Palet gebruik van het nieuw gebouwde schoolgebouw aan de Broekweg. Daarbij is ook de buitenruimte ingericht tot natuurlijke speelplek voor de buurt.

Het leerlingenbestand van IKC ’t Palet in Vlaardingen en hun schoolgebouw groeiden letterlijk uit hun jasje. Een naastgelegen buurtplein aan de Broekweg mocht worden ingericht als nieuwbouw en dependance voor de bovenbouw. Bij de inrichting van de buitenruimte van deze dependance was het belangrijk dat de functie als buurtplein bleef. Een stukje vergroening van de wijk was tevens een gekoesterde wens. De buurt is nauw betrokken bij de plannen en ontwikkeling van het plein en ook na realisatie blijft de buurt op verschillende manieren betrokken. Het leren fietsen, waarvoor het oude plein vaak werd gebruikt, kan gewoon nog op het nieuwe speelplein, alias buurtpark!

Wensenlijstje

Bij het inventariseren van wensen en behoeften, kwam al snel de wens voor een groen/blauw speelplein naar voren. Een groene oase in de stad, inclusief minibos en waterberging. Gecombineerd met een gedeelte voor sport & spel en waar kinderen veilig kunnen fietsen en spelen. Het plein fungeert van oudsher namelijk als plein waar kinderen onder andere leren fietsen en is één van de weinige plekken waar dit in deze buurt mogelijk is. Deze functie moest zeker behouden blijven. Ook functies als schommelen en balspelen mochten zeker niet verdwijnen. Heel begrijpelijk, want er moet natuurlijk genoeg te doen zijn voor verschillende kinderen.  

Op verschillende manieren is bij dit project contact gezocht en input gevraagd van betrokkenen. Zowel met leerlingen, wat zij graag willen op het plein, als bij buurtbewoners. Een aantal jaren geleden, toen er akkoord kwam op nieuwbouw en herinrichting vanuit de gemeente, is al gestart met de organisatie van informatieavonden. En de leerlingen zijn met workshops bevraagd naar hun wensen en input. 

Ontwerp & inrichting

Een duidelijke wens vanuit de buurt voor de herinrichting was: vergroening in de wijk. Een specifieke wens dus voor een natuurlijke uitstraling, goede waterberging en natuurbeleving d.m.v. een mini bos. Ook de verkeersmobiliteit is aangepakt met voldoende fietsparkeergelegenheid voor leerlingen en een apart afgesloten fietsoverkapping voor het lerarenteam. Verlichting is tevens meegenomen in het ontwerp. Een sfeervol verlicht plein nodigt immers minder uit tot overlast. En er is gekeken naar uitdagende speelelementen voor ieder kind. Dus naast natuurbeleving ook voldoende mogelijkheid voor klimmen, klauteren, schommelen en ontmoeten op het speeleiland. Hiervoor is met name gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en de speelaanleidingen uit het Adventure Play assortiment van BOERplay. Verder is er een aparte ruimte ingericht voor sporten en bewegen op het sportveld. Deze wordt omringd met een verkeersplein om te fietsen en skelteren. Zo is in het ontwerp rekening gehouden met alle wensen binnen dit project en de behoeften van ieder menstype en biedt het voldoende uitdaging voor zowel rauwers, douwers, bouwers als schouwers.
 
Voor velen de normaalste zaak van de wereld: leren fietsen. Maar wist je dat dat niet voor iedereen zo gemakkelijk is? Niet iedereen heeft een geschikte plek om op een rustig weggetje of plein te leren fietsen. Zeker in een drukke stad kan dat niet overal. Het buurtplein voldeed hier juist aan en vele generaties hebben op dit plein leren fietsen. Behoud van de functie van het plein als plek ‘om te leren fietsen’ is dan ook zeker in stand gehouden.

Wadi als speeleiland

Water en zand, voor veel scholen toch wel wat spannend om zich hieraan te wagen. Hier durfden ze het aan, omdat de wens er echt is om een stuk te vergroenen én omdat het als schoolplein met name door de oudere leerlingen (groepen 6, 7 en 8) wordt gebruikt. Waterbergingsuitdagingen (water bleef na hevige regenval lang staan op het plein) zijn opgelost door een wadi met speeleiland aan te leggen, die overtollig water opvangt en gelijk speelwaarde creëert. Met grind(putten) wordt gezorgd dat het water ook weer geleidelijk afgevoerd wordt. De speeltoestellen en speelaanleidingen, bruggetjes en oversteekjes maken het eiland tot een waar speelparadijs waar je je lekker kunt uitleven.

Kinderen maken dankbaar gebruik van de speelplek, zowel de bovenbouw van de dependance als de kinderen uit de buurt. ,,In het begin, toen het gras nog niet was aangelegd en gegroeid, was het binnen wel een zandbak, maar nadat er grasmatten zijn aangelegd is dat een stuk minder. En ja er valt wel eens een kind in het water, of loopt met natte laarzen naar binnen, maar tot nu toe heeft dat nog niet tot problemen geleid en wordt het juist erg leuk en spannend gevonden om hier te spelen'', aldus Robert de Jong, directeur van IKC ’t Palet. Na schooltijd wordt het plein ook dankbaar gebruikt. Zowel ouders met hun kinderen als wat oudere jeugd komt hier nog steeds om elkaar te ontmoeten, te spelen en een balletje te trappen. 

,,Dit speelplein, voorheen een speelplek van de buurt waar met name gespeeld werd op  beton, mogen wij als school inzetten als speelplein voor onze bovenbouw. De buurtfunctie is overeind gebleven. Hoe mooi is het, dat kinderen hier al generaties lang leren fietsen en dat deze functie ook behouden is gebleven op het speelplein. Dit door de aanleg van een weg op het plein. En dat we kinderen de mogelijkheid geven om te spelen in het groen, in een buurt die veelal betegeld is en grijs. Overdag spelen onze leerlingen hier en kunnen we het plein inzetten voor lessen in de buitenlucht en na schooltijd spelen de kinderen uit de buurt er met elkaar. Een collega directeur van een andere locatie bracht mij op het spoor van BOERplay en samen met de buurt, leerlingen, gemeente, hovenier Kees de Bruin en Marianne Greenall van Schoolpleinadvies hebben we de herinrichting en vergroening van dit buurtpark tot een succes weten te maken'', aldus Robert de Jong. 

Verbinding

Verbinding is het toverwoord in dit project. Twee jaar geleden is al gestart met gehele traject en ook nu blijven buurtbewoners nog actief betrokken. In de meivakantie hebben zij bijvoorbeeld de graszoden besproeid zodat deze goed konden groeien. Verder herbergt het hoofdgebouw ook kinderopvang en huisvesting voor begeleid wonen. Ook zij kunnen gebruikmaken van het plein. En het biedt mogelijkheden voor samenwerking in bijvoorbeeld onderhoud en beheer van het speelplein in de toekomst. Met deze verbinding van speelplein als buurtpark en schoolplein hebben we spelen op beton vervangen door spelen in het groen en bieden we speelplezier voor ieder kind.

 

SIKO

Burgemeester van Lierplein 71, Vlaardingen

Meer over SIKO →