Categorieën

Service

Startblok neemt aangepast zwemmen over van Rode Kruis

Startblok neemt aangepast zwemmen over van Rode Kruis
Sport

Startblok neemt aangepast zwemmen over van Rode Kruis

  • Redactie
  • 05-03-2020
  • Sport
Startblok neemt aangepast zwemmen over van Rode Kruis

Coördinatoren Monica van Noord en Annika de Keijzer.

VLAARDINGEN - Per 1 januari 2020 heeft Stichting Het Startblok de activiteit Aangepast Zwemmen overgenomen van Het Rode Kruis. Aangepast Zwemmen is zwemmen voor iedereen met een bijzondere eigenschap. Dit houdt in: mensen met een auditieve of visuele beperking, een autisme spectrum stoornis, een chronische ziekte, een lichamelijke of een verstandelijke beperking.

Op dinsdagavonden van 20.30 uur tot 21.30 uur kan er in De Kulk onder begeleiding worden gezwommen door mensen met een bijzondere eigenschap. Hiervoor zijn het doelgroepenbad en het recreatiebad vrijgemaakt. Mensen met een bijzondere eigenschap kunnen in deze baden begeleid zwemmen of recreatieve activiteiten benutten. ,,De één zwemt baantjes met zijn of haar begeleider en de ander speelt met een bal in het water'', vertelt Irene Dumas, algemeen bestuurslid van Het Startblok, enthousiast. Ook op woensdagochtend is er een mogelijkheid tot zwemmen voor mensen met een bijzondere eigenschappen. Dan is alleen het recreatiebad beschikbaar. 

,,Zonder vrijwilligers, begeleiders en de organisaties met wie we samenwerken hadden we dit nooit op deze manier kunnen volbrengen'', vertelt Ton Lankhorst, penningmeester en secretaris van Het Startblok. De begeleiders geven één op één of in groepsverband begeleiding. ,,Daarom is het belangrijk om samen te kunnen werken met andere organisaties zoals Stichting VTV en Vlaardingen in Beweging (ViB). Ook werken Gemiva, Stichting Herman Fransenhuizen, Ipse de Bruggen en Philadelphia mee. Het Rode Kruis biedt mogelijkheden voor vervoer.''

 Tijdens de overleggen van het Vlaardings Sportakkoord zijn verschillende organisaties met elkaar in gesprek gekomen. Het Rode Kruis heeft aangegeven om per 1 januari 2020 te stoppen met de sportieve vrijwilligersactiviteiten. Monica van Houwelingen (Stichting VTV) en Lucia van der Laarse (ViB) hebben de handen ineen geslagen om samen het traject te begeleiden met een aantal organisaties die voor hetzelfde belang gaan. ,,Het maakte niet uit hoe het gebeurde of wie het ging doen, als het maar door kon gaan op dezelfde manier'', vertelt Ton enthousiast. Omdat de doelgroep het meeste aansluit op de kennis en ervaring van Het Startblok, hebben zij deze activiteit overgenomen. Het concept is echter hetzelfde gebleven. De activiteit wordt nog steeds door Annika de Keijzer en Monica van Noord gecoördineerd (zie foto). ,,De namen en gezichten zijn herkenbaar gebleven voor de zwemmers.'' 

ViB en VTV hebben bij deze activiteit de verbindende rol. Zij hebben de partijen bij elkaar gebracht én ViB betaalt dankzij een gemeentelijke subsidie het badwater. ,,Door middel van deze financiële ondersteuning kan het bedrag voor de deelnemers laag gehouden worden. Zo moest men eerst €45,00 per maand betalen en dit bedrag is nu €19,50 euro. Dit scheelt natuurlijk ontzettend veel'', zegt Irene dankbaar. 

De activiteiten van Het Startblok worden mede mogelijk gemaakt door ViB en vallen onder het thema ‘Inclusief sporten en bewegen’. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders om zo een bijdrage te leveren aan de opgaven van de stad en werkt hierbij samen met haar stakeholders. Inclusief sporten en bewegen houdt in dat alle inwoners, met name de inactieve groepen, van Vlaardingen actief worden gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde levensstijl.

Vrijwilligers
Wilt u een keer meedoen met Aangepast Zwemmen of komen kijken? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Het Startblok via [email protected]. Heeft u andere vragen over aangepast sporten? Dan kunt u contact opnemen met Monica van Houwelingen via [email protected] of Lucia van der Laarse via [email protected].