Categorieën

Service

Vlaardingse Stadsspeld voor Marjorie van Dijk

Vlaardingse Stadsspeld voor Marjorie van Dijk
Onderwijs

Vlaardingse Stadsspeld voor Marjorie van Dijk

  • Redactie
  • 14-07-2022
  • Onderwijs
Vlaardingse Stadsspeld voor Marjorie van Dijk
VLAARDINGEN - Op donderdag 7 juli reikte locoburgemeester Jacky Silos een Vlaardingse Stadsspeld uit aan Marjorie van Dijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stadsspeld aan haar toegekend als blijk van waardering voor haar inzet voor de Vlaardingse samenleving. 

Op 7 juli nam Marjorie afscheid als directeur van IKC de Wereldwijzer. Zij heeft zich niet alleen ingezet als directeur, maar heeft veel extra stappen en taken op zich genomen in het belang van haar leerlingen en de Westwijk. Marjorie werkte sinds 1980 in het onderwijs. In 1984 begon zij op OBS de Wetering. Na diverse naamsveranderingen werd dit in 2002 uiteindelijk IKC de Wereldwijzer. Daarbij moesten vanuit de overheid drie basisscholen in de Westwijk (1 met vooral Turkse leerlingen, 1 met vooral Nederlandse leerlingen en 1 met vooral Marokkaanse leerlingen) worden samengevoegd. Marjorie heeft een grote bijdrage aan geleverd aan deze samenvoeging. In 2007 werd zij adjunct-directeur, in 2009 plaatsvervangend directeur en per 1 augustus 2010 directeur van IKC de Wereldwijzer (inclusief de kinderopvang). De school die in de Westwijk staat, heeft een grote diversiteit, veel nationaliteiten en leerlingen die met een flinke (taal)achterstand op de basisschool starten en maakt dat dit geen ‘gewone’ baan als directeur is. 


Wereldwijzerdag

In 2003 heeft Marjorie samen met anderen de Wereldwijzerdag in het leven geroepen. Een jaarlijks terugkerende middag voor de hele wijk om de sociale cohesie te versterken. Op deze dag zijn er spelletjes voor de kinderen, hapjes en drankjes gemaakt voor en door de wijkbewoners. Doel van deze middag is om mensen kennis met elkaar te laten maken, verschillen te overbruggen en begrip voor elkaar te creëren.  


Ouderkamer

Samen met Stichting Aanzet heeft Marjorie de ouderkamer opgezet. In de ouderkamer stimuleren ouderconsulenten de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders op drie vlakken: pedagogische ondersteuning, leerondersteuning en loopbaanondersteuning. Daarbij wordt ook de integratie van de ouders zelf bevorderd.


Netjes en schoon

Ook heeft Marjorie met haar team de omgeving van de school geadopteerd en houden zij de boel netjes en mooi. Hierbij worden de ouders van de kinderen betrokken.


Stuurgroep Westwijk

En Marjorie zit ook in de Stuurgroep Westwijk omdat zij vindt dat kansen en perspectief op het gebied van onderwijs, werk, een veilig thuis voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Daar wil zij zich voor inzetten en dat blijft ze ook na haar afscheid doen.


Over de Vlaardingse Stadsspeld

Deze gemeentelijke onderscheiding is een eerbetoon aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en/of zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap.