Categorieën

Service

Volgende stap op weg naar nieuwe nota bedrijventerreinen

Volgende stap op weg naar nieuwe nota bedrijventerreinen
Bedrijven nieuws

Volgende stap op weg naar nieuwe nota bedrijventerreinen

  • Redactie
  • 28-09-2023
  • Bedrijven nieuws
Volgende stap op weg naar nieuwe nota bedrijventerreinen

VLAARDINGEN - Op 19 september jongstleden is weer een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe Nota Bedrijventerreinen voor Vlaardingen. In de ontvangstruimte van Kloet Onderhoud op bedrijventerrein Het Scheur, gingen raadsleden met elkaar en met wethouder Bart Bikkers in gesprek over de belangrijkste speerpunten voor deze nieuw op te stellen nota.

Gastheer Chris Oerlemans, directeur van Kloet en lid van de Economische Adviesraad Vlaardingen, maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te benadrukken hoe belangrijk het is voor de bedrijven om goed samen te werken met de gemeente. Hij ziet dan ook allerlei kansen om de samenwerking verder te ontwikkelen en zo het vestigingsklimaat te versterken voor Vlaardingen.

Bart Bikkers gaf in zijn toelichting op de nieuwe visie aan dat goede bedrijventerreinen van groot belang zijn voor de stad. Niet alleen voor de ondernmers die er hun onderneming hebben, maar juist ook voor al die mensen die er een baan hebben. In de discussie kwamen vele onderwerpen en vragen voorbij, zoals: wat voor bedrijven willen we in de toekomst huisvesten, hoe kunnen we de bereikbaarheid verbeteren en wat kunnen we doen aan het verder terugdringen van ondermijning? In de komende periode worden de suggesties uitgewerkt en gaat de vaststelling van de nota naar een afronding toe. Vlaardingen beschikt dan over een mooie visie die aanzet om samen met ondernemers en andere partners acties te ondernemen op de bedrijventerreinen.