Bouw Park Hoog Lede hervat ?

17-07-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Er wordt al een tijdje niet meer gebouwd bij Park Hoog Lede bij de Holysingel. Eén van de investeerders, LSI Project Investment, verkeert in ernstige financiële nood en is afgehaakt in de Park Hoog Lede BV. LSI staat vanwege een ander groot project voor miljoenen euro’s in het krijt bij de gemeente Rotterdam.

Er is nu nog maar één overgebleven projectontwikkelaar: AM, onderdeel van de Koninklijke BAM Groep, die de woningen die er al staan gebouwd heeft. AM heeft met de gemeente overleg gehad over de voortzetting van de Park Hoog Lede BV en het projectplan voor de bouw van woningen op het terrein. Er is in het overleg inmiddels een afspraak gemaakt dat de projectontwikkelaar de eerstvolgende vijf jaar geen erfpachtcanon hoeft te betalen. Hierdoor wordt de financiële positie van de BV verbeterd en is de weg vrij voor voortzetting van de bouw van woningen.

Het bedrag van de uitgestelde erfpachtbetaling bedraagt € 2,5 miljoen en komt voor risico van de gemeente Vlaardingen. Eerder heeft de gemeente een voorziening getroffen waarbij er € 10 miljoen is gereserveerd om financiële risico’s af te dekken die samenhangen met grondexploitatie: als grondbezit van de gemeente in waarde daalt moet er geld afgeschreven worden in de ‘boeken’. Dit bedrag van € 10 miljoen is al voor een deel gebruikt. De voorziening voor Park Hoog Lede van € 2,5 miljoen zal ook uit deze Reserve Grondexploitaties afgedekt worden.

Over een jaar of vijf zal gekeken worden of de projectontwikkelaar winst op de komende woningbouw gemaakt heeft. In dat geval wordt het geld alsnog geheel of gedeeltelijk betaald aan de gemeente. In het andere geval is Vlaardingen maximaal € 2,5 miljoen armer.Gerelateerd