Crisis bij Omroep Vlaardingen

20-05-2017 Nieuws Erik Meijer

VLAARDINGEN – Omroep Vlaardingen zit in zwaar weer nadat een grote groep vrijwilligers het vertrouwen in het bestuur van de omroep heeft opgezegd. Met name op bestuursvoorzitter Vincent Kevenaar is er veel kritiek. De medewerkers van de omroep verwijten hem dat hij zijn afspraken niet nakomt, eigengereid optreedt en teveel (bestuurs)petten draagt.

Steeds meer programmamakers geven aan er het bijltje bij neer te gooien. Populaire programma’s als Vlaardingen Vandaag (Wouter Schutte), Waterweg wordt wakker (Aad van der Steen), het redactieteam van Waterweg Sport, Van hier tot vier (Richard Hendriks) en In de foyer (Jacques Nachtegaal) zijn al stilgezet. Andere programmamakers beraden zich op hun positie.

De vrijwilligers hebben het vertrouwen in het bestuur van de lokale omroep dus verloren. ,,Dat is te wijten aan onduidelijkheid over de bestuurssamenstelling en het gevoerde beleid, de eenzijdige communicatie van de voorzitter en het niet spreken met één mond’’, schrijft Wouter Schutte in een brief aan het bestuur. De daardoor veroorzaakte onrust trekt volgens hem een enorme wissel op de bereidwilligheid en enthousiasme van de medewerkers van de omroep.

Chiel Harte, als bestuurslid verantwoordelijk voor de vrijwilligers, heeft inmiddels de nodige gesprekken achter de rug met strijdbare medewerkers die om het vertrek van Kevenaar vragen. Harte trok hierna zijn eigen conclusies en is per direct uit het bestuur van de omroep gestapt. Naar verluidt heeft ook hij geen vertrouwen meer in de voorzitter.

Bestuurslid Arie Ouwendijk probeert te bemiddelen en de scherpe randjes van het conflict af te vlakken. In een mail aan de vrijwilligers schrijft hij: ,,Het is triest genoeg dat de hele situatie is geëscaleerd. Binnen het bestuur hebben we een aantal zaken op rij gezet om er uit te komen.’’ Dat zou moeten gebeuren in een nieuwe bijeenkomst met de vrijwilligers.

Zo’n bijeenkomst was er eerder op 1 maart maar bij die gelegenheid werd de toen al heersende onrust eerder versterkt dan weggenomen. Ouwendijk geeft aan dat het dagelijks bestuur inziet dat het verkeerd was voorbij te gaan aan ‘het bestaande zeer’ maar vraagt tegelijkertijd om geduld. ,,Er is een brief in de maak, en aan een datum en locatie (voor een medewerkersbijeenkomst, red.) wordt gewerkt. Hopelijk komt dat bericht spoedig naar iedereen toe, en kunnen we er op een normale manier - met hoor en wederhoor - over praten. Mijns inziens gloort een oplossing van de problemen aan de horizon.’’

Of de medewerkers daar ook zo ver denken valt nog even te bezien. Nu er een belangrijk deel van de programma’s is weggevallen, loopt Omroep Vlaardingen overigens wel het risico dat (tijdelijk) niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen die zijn gekoppeld aan de uitzendmachtiging en de daaraan gekoppelde subsidie. Daarin is onder meer een minimum aantal uitzenduren omschreven voor informatieve programma’s.Gerelateerd