Gemeente bepaalt zelf waar windmolens komen

17-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het college van B&W gaat zelf de plaatsing van windturbines regelen. Om het in eigen hand te houden zal er een bestuursovereenkomst worden getekend met de provincie Zuid-Holland. Hierin worden de bevoegdheden overgedragen van provincie naar gemeente, waarbij de gemeente Vlaardingen zelf vergunningen kan verstrekken en het proces van plaatsing kan coördineren. Als die overeenkomst er niet was gekomen dan kon de provincie zelf de plekken voor de windturbines bepalen.

Vlaardingen wil in 2050 een energie-neutrale stad zijn. Om dit te bereiken, is het nodig energie te besparen, afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en fors in te zetten op het benutten van duurzame energie. Windenergie speelt daarbij een belangrijke rol. De gemeenteraad heeft in het Beleidskader Windenergie bepaald, dat op Vlaardings grondgebied ruimte beschikbaar is voor circa negen windturbines. Mogelijke plekken zijn: bij de Beneluxtunnel, in de buurt van het bedrijf Anaconda, achter de firma Beelen, aan de Zevenmanshaven, bij de Koggehaven en in het Oeverbos. Ofwel, een rij windturbines langs Het Scheur. De uiteindelijke geschiktheid van deze locaties wordt beoordeeld bij het indienen van de omgevingsvergunning.Gerelateerd