Gemeente verrast door radioactief afval

17-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - ,,Wij zijn net als u verrast en willen meer informatie hebben over de aangevraagde activiteiten’’. De gemeente Vlaardingen reageerde daarmee op vragen van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg over de Jansen Recycling Group. Dat bedrijf aan de Koggehaven in Vlaardingen heeft een vergunning aangevraagd voor de ontmanteling van olie- en gasinstallaties op het eigen terrein en daarbij komt ook (natuurlijk) radioactief afval voor. Dat gaat mogelijk tezijnertijd weer op transport, u raad het al, over de Marathonweg.

Vergunningen voor dergelijke ‘sloopactiviteiten’ worden niet altijd via de gemeente afgegeven, maar dikwijls via de Provincie of in dit geval, via de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dat heeft te maken met wie over welk soort activiteiten gaat, maar vreemd blijft het wel dat de gemeente hier pas wat van weet als de aanvraag voor de vergunning ter inzage ligt.

Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente Vlaardingen nog wel een 'zienswijze' indienen bij de ANVS en de provincie, aldus het antwoord aan de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg. En dus meer informatie opvragen over wat er nou precies gebeuren gaat bij Jansen Recycling.Gerelateerd