Nationale Ombudsman opent Meldpunt Klachten Beschut Werk

20-01-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen was afgelopen vrijdag in Vlaardingen om aandacht te vragen voor de opening van het Meldpunt Klachten Beschut Werk. Bij Stroomopwaarts liet hij zich uitgebreid informeren over de gang van zaken in de sociale werkvoorziening en sprak hij met belanghebbenden, waarbij ook de drie verantwoordelijk wethouders van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen aanwezig waren.

Het gratis telefoonnummer waarop de Nationale Ombudsman bereikbaar is bij klachten over de gang van zaken in beschutte werkplaatsen is vanaf nu 0800-33 55 5555. Van Zutphen: ,,Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Het belang van het telefoonnummer is daarom tweeledig. Enerzijds kan er direct werk worden gemaakt van een specifieke klacht of probleem, en anderzijds kan het inzicht bieden in wat er in bredere zin speelt’’.

Nog in de loop van dit jaar wil de Nationale Ombudsman een rapport publiceren waarin die stand van zaken publiek wordt. Eind dit jaar zal de Participatiewet, de basis onder instellingen als Stroomopwaarts, geëvalueerd worden. In de Participatiewet gingen op 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op. “Het is goed als bij de evaluatie een compleet beeld van de gang van zaken op tafel ligt”, aldus Van Zutphen.

Het meldpunt kan bellers ook terugverwijzen naar het eigen bedrijf, simpelweg om de koninklijke weg te gaan. Mocht de klager bij een direct begeleider of chef of bij de werkvoorziening geen gehoor vinden, dan is de gemeente in alle gevallen de aangewezen partij. Pas daarna mengt in principe de Ombudsman zich erin. Maar Van Zutphen wil in ieder geval de zekerheid bieden dat een klacht gehoord wordt, dus zo nodig zelf bemiddelen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date