Tijdelijk wonen op het Unileverterrein?

13-03-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Maandag 2 maart was een belangrijk moment in de herontwikkeling van het Unileverterrein. Die dag heeft de juridische overdracht plaatsgevonden van Unilever naar de Van Adrighem Group.

Van Adrighem Group heeft onlangs wooncontainers geplaatst op het parkeerterrein van het Unileverterrein. De huidige plek van de containers is een tijdelijke opslagplek. Van Adrighem onderzoekt, in samenwerking met INSPIRE Real Estate en beheerder Gapph, de mogelijkheden van tijdelijke bewoning op het terrein. Momenteel wordt hierover overlegd met de gemeente Vlaardingen. Meer bewoners op het terrein heeft als voordeel dat er 24/7 mensen aanwezig zijn en er dus continue sociale controle is. Dat verbetert de leefbaarheid aanzienlijk.

Mocht tijdelijke bewoning worden gerealiseerd, dan zijn studenten en starters (tot en met 27 jaar) de doelgroep. De eventuele locatie van de woningen is nog onderwerp van gesprek. Wanneer er wordt besloten tot tijdelijk wonen op het terrein, worden hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd.Gerelateerd