Vlaardingen staat er financieel slechter voor dan gedacht

26-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Bij de presentatie van de Jaarrekening vertelde wethouder van Financiën Arnout Hoekstra nog vol trots dat er weer geld 'over was' was in Vlaardingen: maar liefst €7,3 miljoen. Gisteren bleek dat weer achterhaald bij de presentatie van de “Herijking Meerjaren Financieel Perspectief”. Een mond vol ‘wollige termen’, maar in de praktijk betekent het dat er minder geld is voor nieuwe plannen. Een tegenvaller dus voor wie zich al rijk rekende.
Vanaf 2020 komt er vanuit het kabinet oplopend 2,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. De huidige begroting kampt echter met een tekort van 2,8 miljoen euro.

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: ,,Vlaardingen kan de tekorten opvangen, omdat er jaarlijks grote spaarbedragen zijn begroot. Deze spaarbedragen zijn echter bedoeld om te zorgen dat Vlaardingen uiterlijk in 2026 weer voldoende solvabel is’’. Hiermee bedoeld Hoekstra dat je geld achter de hand moet hebben om tegenvallers te kunnen betalen. Als er minder gespaard wordt zal Vlaardingen niet ‘solvabel genoeg’ zijn, althans niet volgens de doelen die het college en de gemeenteraad eerder vastgesteld hebben.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft als richtlijn aangegeven dat een solvabiliteitspercentage lager dan 20% als ‘meest risicovol’ wordt gezien. Tussen de 20% en 50% beschouwt de VNG als een ‘neutrale’ positie. De laatste inzichten laten zien dat het percentage in Vlaardingen stijgt van 20,6% in 2017 tot 26,4% in 2026. De solvabiliteit wordt dus wel verbeterd, maar haalt nog niet de gewenste 30% zoals die eerder is vastgesteld.

Hoekstra: ,,Denkbare scenario’s zijn dat we oud beleid gaan schrappen of geplande investeringen heroverwegen. Ik hoop daar snel over in gesprek te gaan met de gemeenteraad, want er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar.”

 

Geen voorjaarsnota

Het genoemde meerjarenperspectief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota, die niet gemaakt is in verband met de verkiezingen. In het perspectief staan de kaders voor het komende begrotingsjaar. De komende tijd zal het nieuwe college samen met de raad zich moeten buigen over hoe het opdoemende financiële probleem op te lossen. Minder sparen of in plannen schrappen dus.Gerelateerd