CDA rommelt met de feiten fusie bieb

29-06-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Morgen start de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. Inwoners van Vlaardingen mogen hierover hun zegje doen en volgende week woensdag en donderdag zal de raad er verder over vergaderen.  Dan komt ook een aantal raadsvoorstellen aan bod, waaronder aanvullingen op de Voorjaarsnota: amendementen. Eén ervan gaat over de fusie van de Bibliotheek Vlaardingen met die van Maassluis/Midden Delfland. Het CDA heeft al laten weten tegen te stemmen en bracht daarover gisteren een persbericht uit, en ook een ‘post’ op Facebook.

Allereerst stelt het CDA dat een mogelijke fusie van de bieb met die van Maassluis/Midden Delfland ‘alleen maar nadelen heeft’. Opvallend, want de eigen wethouder Cees Oosterom heeft in een eerder collegevoorstel benadrukt dat een fusie juist vooral voordelen heeft. De fractie van het CDA lijkt hiermee tegenover het standpunt van haar eigen wethouder te staan. ‘Lijkt’, want inmiddels is Oosterom ook tegen een fusie, maar het enige argument wat hij hiervoor herhaaldelijk heeft aangedragen in commissievergaderingen is de ‘kostenfactor’; het zou te duur zijn.

Het CDA vergelijkt vervolgens ook de abonnementskosten van Vlaardingen met die van Maassluis/Midden Delfland. Die liggen bij de laatste inderdaad hoger. Directeur Wouter van Heijningen van de bibliotheek Maassluis/Midden Delfland: ,,In oriënterende gesprekken over een mogelijke fusie hebben we hier al eens over gesproken. Je kunt natuurlijk niet verwachten dat in Vlaardingen de abonnementskosten ineens opgetrokken worden. We hebben vorig jaar met het oog op een fusie deze kosten hier vorig jaar al niet verhoogd en de bedoeling was dat Vlaardingen en Maassluis/Midden Delfland geleidelijk aan naar elkaar toe zouden groeien op dit vlak’’.

Het CDA geeft vervolgens een opsomming van alle activiteiten die in Vlaardingen plaatsvinden; meer dan dertig door het jaar heen voor de jeugd. Ook zijn er veel initiatieven om laaggeletterden verder te helpen met leren lezen. De bibliotheek Maassluis/Midden Delfland wordt daarbij ‘weggezet’ als uitleenbieb waar dat allemaal niet plaatsvindt. Directeur Wouter van Heijningen: ,,Ik begrijp niet waarop het CDA Vlaardingen dit baseert. Als ze alleen al onze website bezoeken dan zien ze dat de praktijk heel anders is. De bibliotheken in Maassluis en Den Hoorn zijn zeer actief met allerlei initiatieven voor de jeugd, initiatieven op het gebied van ontmoeting en debat en talloze initiatieven naar inwoners die laaggeletterd zijn’’.

Het CDA Vlaardingen vindt daarnaast dat de bieb in Maassluis goochelt met cijfers en dat er geen bedrijfsplan voor een fusie is. Wouter van Heijningen: ,,Natuurlijk hebben we een bedrijfsplan, maar niet voor een fusie. Vlaardingen heeft dat echter ook niet. Vorig jaar zijn de fusiebesprekingen stilgelegd en Vlaardingen en Maassluis zullen beiden pas met een bedrijfsplan voor een fusie komen als er een fusie komt. Wat de cijfers betreft mag iedereen inzage hebben in onze financiële boekhouding. We zijn geen rijke bieb, maar het afgelopen jaar hebben we wel afgesloten met een overschot’’.

Tenslotte meldt het CDA dat de kosten voor een fusie €1,4 miljoen bedragen. Daarbij vergeten ze wel te zeggen dat de eigen wethouder onlangs nog bevestigd heeft dat er eerder een ‘potje’ was om de ‘frictiekosten’ (kosten voor overgang van personeel naar een andere cao) te betalen. Dat geld is vermoedelijk naar de Algemene Reserve gegaan, maar het zou de kosten al drukken. Bovendien levert een fusie na enkele jaren, waarin eerst sprake is van incidentele kosten, structureel financiële voordelen op; een besparing dus.

Opmerkelijk dat het CDA nu ineens via social media een aanval opent op een komend amendement. Ook omdat verantwoordelijk CDA raadslid Marco van Unen de laatste keer in een raadscommissie letterlijk niets gezegd heeft over dit onderwerp, waar hij juist met een CDA stadpunt kon komen. Wie de stemmingen over moties en amendementen in de afgelopen twee jaar bekijkt is misschien minder verrast: de fractie van het CDA stemde nog wel eens geheel of deels tegen coalitievoorstellen en lijkt daarmee niet echt een loyale coalitiepartner.



Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »








Altijd Up-to-date