Zorg over massale verkoop huurwoningen

30-09-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de geplande massale verkoop van woningen in de wijk Holy aan een investeerder. Het gaat hier om 110 stuks in de Hoevenbuurt. Over de verkoop ervan door Woningstichting Samenwerking heeft de fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

,,Enige tijd geleden hebben we in een commissie avond een update gehad over het Actieplan Wonen’’, aldus raadslid Marnix Alderliesten. ,,Door de coöperaties werd geschetst dat hun woningen duidelijk beter worden onderhouden en dat investeerders er vaak een potje van maken. In het NRC stond op 19 augustus een daarop aansluitend stuk waarin werd geschetst dat in veel plaatsen huizen worden verkocht aan internationale beleggers die er veel minder aan doen dan woningcoöperaties’’. 

Bewoners van de Hoevenbuurt waren afgelopen woensdag op uitnodiging van Samenwerking bijeen gekomen op een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de emoties hoog opliepen. Bewoners verklaarden dat ze zich niet gehoord voelden. Alderliesten: ,,Het CDA maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling, immers er raken 110 huishoudens hun zekerheden qua wonen gedeeltelijk kwijt’’.

Namens de CDA-fractie vraagt Alderliesten of het college op de hoogte is van de beoogde verkoop van de woningen in de Hoevenbuurt en de onrust die dit teweeg brengt. Daarnaast lijkt Woningstichting Samenwerking de geldende wettelijke procedures, vastgelegd in de ‘Overlegwet’, niet te hebben gevolgd; de huurdersvereniging had vooraf ongevraagd geïnformeerd moeten worden. Alderliesten: ,,Klopt het wat de bewoners suggereren: dat WSV de wettelijke procedures niet heeft gevolgd, zo ja wat is de rol van de gemeente en wat kan de gemeente daaraan doen?’’

Alderliesten vraagt het college of deze ontwikkeling wel past in het Actieplan Wonen en hoe het college de gevolgen inschat voor de huurders betreffende de huurprijs, het onderhoud en andere zaken. Tenslotte vraagt hij of het college bereid is om in de prestatieafspraken met de woningcorporaties een artikel op te nemen waarin verkoop van grote aantallen woningen aan internationale investeerders wordt vermeden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date