Categorieën

Service

'Maak een eind aan de overlast bij Holierhoek'

'Maak een eind aan de overlast bij Holierhoek'
Politiek

'Maak een eind aan de overlast bij Holierhoek'

  • Redactie
  • 16-09-2020
  • Politiek
'Maak een eind aan de overlast bij Holierhoek'

archieffoto: Joey Bremer

VLAARDINGEN - De fractie Boers trekt bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel over de (on)veiligheid rondom winkelcentrum Holierhoek. ,,Voor de zoveelste keer was het in en om winkelcentrum Holierhoek weer raak in de bekende reeks van ongeregeldheden, bedreigingen, lastigvallen van vrouwen en meisjes, intimidaties en overlast door tuig dat al vele jaren lang daar de openbare orde verstoort'', schrijft fractievoorzitter Ron Boers. Hij vraagt om een overzicht van alle gevallen van overlast van de laatste drie jaar.

,,Wat is er nou precies zo moeilijk aan om voor eens en altijd een eind te maken aan deze reeks incidenten (die je feitelijk geen incidenten meer kunt noemen)'', zo vraagt Boers aan het college. ,,Wat heeft u de afgelopen drie jaar concreet gedaan of laten doen om een eind te maken aan
de reeks incidenten en hoe heeft u uw aanpak aangepast toen bleek dat die niet werkte?''

De fractie Boers wil van het college weten welk toezicht er is in en rond Holierhoek en welke aanpak het college heeft gekozen om aan de reeks incidenten een einde te maken.